English   Danish

2011/2012  BA-IVK_TG2F  Text analysis and Grammar 2 - French

English Title
Text analysis and Grammar 2 - French

Course Information

Language French
Point 4 ECTS (120 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Der er to mål med kurset:
  • den studerende skal styrke sin evne til at læse, forstå, analysere og diskutere tekster om fx politiske, litterære og kulturelle emner
  • den studerende skal tilegne sig en solid viden om nominalsyntagmets opbygning og om pronominernes syntaks samt udvikle sin evne til at formulere sig frit og ubesværet på fransk.
Tekstlæsning og grammatik 2:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period May/June
Aids Closed Book
Duration 2 Hours

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal skriftligt kunne:
- besvare spørgsmål til en fransk tekst fyldestgørende på et forståeligt og enkelt, men nogenlunde korrekt fransk
- beherske basal sætningsanalyse
- beherske basal morfologi
- dokumentere grundlæggende beherskelse af fransk syntaks og kunne identificere og beskrive væsentlige grammatiske fænomener
Course Content

Der gennemgås 1 værk og en række artikler om samfundsaktuelle emner. Diskussionerne omkring det eller de valgte emner foregår på fransk. Der gives herudover en opgave i fri formulering på fransk med udgangspunkt i et selvvalgt værk. Med udgangspunkt i udvalgte tekstpassager gennemgås nominalsyntagmets opbygning, idet vægten lægges på determinativanvendelsen og pronominernes syntaks. Øvelser til de gennemgåede grammatiske emner lægges ud til selvstændig træning.

Teaching Methods
Holdundervisning, studiekredse, individuelle opgaver, selvstændig træning, løsning af øvelsesopgaver inden for de gennemgåede grammatiske områder.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 120 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan