English   Danish

2011/2012  BA-IVK_VA1F  The company and industrial relations 1 - French

English Title
The company and industrial relations 1 - French

Course Information

Language French
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende erhverver sig viden om socioøkonomiske forhold for derigennem at opnå indsigt i og forståelse for de franske traditioner, værdinormer og holdninger der påvirker franskmænds adfærd. Endvidere skal den studerende tilegne sig den relevante fagterminologi på området. Målet med kurset er samtidig at den studerende forbedrer sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.
Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 45 Minutes
Hjælpemidler: Fransk-fransk ordbog. Opgaveart: Besvarelse af spørgsmål på fransk. Stofområde: Emneområder fra kurset. Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal:
- dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for franske socioøkonomiske forhold
- dokumentere indsigt og forståelse af de franske traditioner, værdinormer og holdninger, der påvirker franskmænds adfærd
- kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form på et nogenlunde korrekt og ikke kommunikationsforstyrrende fransk med anvendelse af relevant fagterminologi på området.
Course Content

Med fokus på områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig adskiller sig fra hinanden, arbejdes der med den erhvervsaktive befolkning, herunder løn- og ligestillingsproblematikken, samt med arbejdsmarkedsforhold, såsom fagforeninger, overenskomstforhandlinger, arbejdsløshed m.v.

Teaching Methods
Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Med udgangspunkt i aktuelle franske og danske tekster, der løbende lægges på SiteScape, arbejdes der med en række temaer inden for virksomheden og arbejdsmarkedet, herunder temaerne : La population active et sa structure, Les partenaires sociaux, Le modèle sur le marché de travail francais et sur le marché danois, Les conditions de travail, La retraite et les retraités.