English   Danish

2011/2012  BA-IVK_VK2S  Business communication 2 - Spanish

English Title
Business communication 2 - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Kursets mål er at den studerende uddyber sin viden fra Virksomhedskommunikation 1 om forretningsgangens forskellige genrer, og den studerende skal kunne identificere talehandlinger og de dertil hørende sproglige udtryk. På baggrund heraf skal den studerende kunne producere situationstilpassede tekster.
Virksomhedskommunikation 2:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period December/January
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 2 Hours
Oversættelse til spansk eller selvstændig udarbejdelse af virksomhedsrelevant tekst på spansk på basis af oplæg på dansk. Dette bestemmes af fagkoordinator. Stofområde: Pensum fra Virksomhedskommunikation 1 og 2. Opgavelængde: ca. 3/4 normalside. Hvis opgaven er selvstændig udarbejdelse af tekst, skal besvarelsen kunne holdes inden for 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal kunne:
• producere virksomhedsrelevante tekster på spansk på basis af stikord på dansk
• gengive et fagspecifikt indhold på spansk så præcist som den konkrete oversættelsessituation tillader
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på spansk uden fejl der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den relevante fagterminologi
Course Content

Der arbejdes med forretningsgangens forskellige genrer, og den studerende introduceres desuden til den spanske virksomhed og det spanske erhvervsliv gennem lærebogstekster og aktuelt materiale. Den studerende trænes fortsat i at oversætte til og fra spansk. Endvidere trænes den studerende i at producere tekster på spansk efter skriftligt oplæg på dansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner i en given kommunikationssituation.

Teaching Methods
Holdundervisning med diskussioner og gruppefremlæggelser samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Hans Peter Elmøe (red.): Spansk virksomhedskommunikation 2. Frederiksberg: CBS 2009.