English   Danish

2011/2012  BA-LINAFFUVA1  Lineære afbildninger og funktioner af flere variable

English Title
Lineære afbildninger og funktioner af flere variable

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 11 ECTS (330 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
  • Jens Corfitzen - Institut for Finansiering
  • Per Evald Rosenqvist - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
• Bestemme gradienter og retningsafledede af funktioner af n variable.
• Identificere konvekse mængder i Rn
• Regne konvekse og konkave funktioner af n variable.
• Bestemme konveksitet/konkavitet vha Hessematricer.
• Optimere funktioner af n variable, både globalt og lokalt.
• Regne med paramter-afhængige integraler.
• Regne med multiple integraler.
• Regne med nxn-determinanter og Cramers formler.
• Beherske almindelige vektorrumsteoretiske begreber, herunder lineære afbildninger, basis og underrum, lineær afhængighed og uafhængighed
• Regne med koordinattransformationer.
• Diagonalisere lineære afbildninger og de tilhørende matricer.
• Diagonalisere symmetriske matricer.
• Bestemme ortogonalprojektioner.
• Regne med kvadratiske former og afgøre definitheden af symmetriske matricer.
Eksamen
3 timers skriftlig stedprøve
3 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer
Med én eksaminator. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Præcisering af kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af en og to variable. Partielle afledede og kædereglen. Bestemmelse af grænseværdier. Lineære og kvadratiske approksimationer af differentiable funktioner, stationære punkter og tangentplan. Implicit differentiation. Bestemmelse af maksimum og minimum samt Lagranges metode.
Regning med matricer og løsning af lineære ligningssystemer ved matrixreduktion. Determinanter af dimension højst tre.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Matematisk Analyse, Bind 1, Knud Sydsæter, 2007 (7. udgave eller senere) 
Appendix B
Kap. 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6
Kap. 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
Kap. 8: 8.1, 8.2, 8,3


Linear Algebra and Its Applications, David C Lay, 2006 eller senere
Kap. 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Kap. 5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Kap. 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7
Kap. 7: 7.1, 7.2