English   Danish

2011/2012  BA-MAKOEKI2NY  Makroøkonomi 1

English Title
Makroøkonomi 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
 • Birthe Larsen - Økonomisk Institut
Forelæser: Michael B. Andersen
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Centrale makroøkonomiske begreber, herunder forskellen på strøm- og beholdningsvariable, endogene og eksogene variable, nominelle og reale variable, kort og langt sigt,
 • Grundlæggende nationalregnskabsbegreber og –sammenhænge,
 • Simple makro-produktionsfunktioner som fx Cobb-Douglas produktionsfunktionen og på grundlag heraf udlede/beregne samlet produktion, faktorudbud, faktorpriser og indkomstfordeling,
 • Pengebegrebet og sammenhængen mellem pengeudbud og prisudvikling på kort og langt sigt,
 • Bestemmelse af rente og valutakurs på kort og langt sigt; betydningen af frie kapitalbevægelser.
 • Grundlæggende makroøkonomiske modeller af en lukket økonomi, en lille åben økonomi og en stor åben økonomi på kort og langt sigt og overgangen fra kortsigtet til langsigtet ligevægt,
 • Forklaringer på ledighed på kort og langt sigt, begrebet ’naturlig ledighed’ og Phillipskurven,
 • Stabiliseringspolitiske strategier og betydningen for forventningsdannelsen for økonomiens reaktionsmåde,
 • Forbrugs- og investeringsfunktionernes mikroøkonomiske grundlag,
 • Solow vækstmodellen, herunder bestemme steady-state vækstrater for centrale variable og ’Golden-rule’ ligevægt,
 • at anvende de nævnte modeller til at analysere effekten på økonomien af økonomisk-politiske tiltag og andre udefrakommende påvirkninger, samt
 • at udvise økonomisk intuition og forholde sig kritisk/reflektivt til aktuelle makroøkonomiske problemstillinger.
Eksamen
3 timers skriftlig stedprøve
3 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Makroøkonomi I giver en grundig introduktion til teorier om bestemmelse af og samspillet mellem centrale makroøkonomiske variable (bruttonationalprodukt, beskæftigelse, inflation, rente, betalingsbalance, valutakurs mv). Kurset har fokus på åbne økonomier (såvel små som store) og interaktionen mellem åbne økonomier under alternative institutionelle rammer. Eksempelvis: Hvordan vil en ekspansiv finanspolitik i USA påvirke den økonomiske udvikling i USA, i EU og i Danmark på kort og på langt sigt? Hvad er konsekvenserne for dansk økonomisk politik af, at den danske krone er bundet til euroen?

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Blanchard, Olivier Jean: Macroeconomics, 5.ed.