English   Danish

2011/2012  BA-MIKOEK1  Mikroøkonomi

English Title
Mikroøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Michael Baltzer T. Andersen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Forklare teorien for individuelle økonomiske agenters, forbrugeres og virksomheders, rationelle markedsadfærd:
Opstille forbrugeres og virksomheders optimeringsproblemer, forklare forudsætninger for eksistens af (entydig) løsning hertil samt egenskaber ved efterspørgsels- og udbudsfunktioner. Forklare mulighederne for at aggregere enkeltindividers præferencer og træffe samfundsmæssige valg.
Analysere markedssystemets (prisers) evne til at sikre optimal allokering af ressourcer: Definere og forklare ligevægts- og optimalitetsbegrebet for en økonomi og betingelser for sammenfald mellem ligevægt og optimalitet i en markedsøkonomi (velfærdsteoriens hovedsætninger).
Angive og begrunde omstændigheder, hvorunder markedsligevægten ikke er optimal pga markedssvigt og forklare, hvorledes markedsmekanismens funktion i sådanne tilfælde kan udbedres.
Beskrive indhold og tankegang i de mikroøkonomiske modeller, som præsenteres i faget og dokumentere forståelse af teoriens og modellernes anvendelse i økonomisk analyse.
Demonstrere forståelse af fagets teori og forudsætninger ved at løse konkrete optimeringsproblemer algebraisk, f.eks. nytte- og profitmaksimering for forbruger og virksomhed og bestemme ligevægt og optimum i en økonomi f.eks. med privat ejendomsret, eksterne effekter, offentlige goder etc.
Eksamen
2 timers skriftlig stedprøve
2 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I mikroøkonomien diskuteres, hvordan et samfunds knappe ressourcer og goder allokeres til en uendelighed af anvendelsesmuligheder ved hjælp af markeder og markedspriser. Udgangspunktet er den enkelte beslutningstagers, dvs. forbrugerens og producentens, optimale valg. Der defineres markedsligevægte og markedsligevægtenes optimalitet undersøges. Endelig indeholder faget en diskussion af offentlige goder og externaliteter samt uendelig tidshorisont.

Undervisningsformer
Forberedelse
120 SAT
Undervisning
66 SAT
Eksamen
39 SAT
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Hal Varian: "Intermediate Microeconomics - A Modern Approach".