English   Danish

2011/2012  BA-ORGU  Organisationsudvikling

English Title
Organizational Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Anvendelse af fagets teorier og modeller til analyse af organisationers nøgleprocesser og udviklingsmuligheder i flere forskellige perspektiver.
  • Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Forudsætninger
Ingen
Eksamen
Organisationsudvikling
Organisationsudvikling:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer

På baggrund af en af underviserne stillet caseopgave, får de studerende fra udlevering af case til senest aflevering af individuel opgavebesvarelse 24 timer. Den individuelle opgave må have et omfang af max. 5 normalsider. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere.

Syge-/omprøven er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Syge-/omprøven finder sted i august.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler organisationens udviklingsprocesser, herunder både emergerende og igangsatte processer. Faget introducerer organisationens udviklingsprocesser på både individ-, gruppe- og organisationsplan og fokuserer på handlingsmuligheder og -rum på både medarbejder- og ledelsesplan. Udviklingsprocesserne ses i en organisatorisk kontekst som både omfatter samarbejds- og konfliktsituationer. Faget giver indblik i kompleksiteten i organisationsudvikling ved at tage udgangspunkt i relevante udviklingsprocesser og inddrage teorier til analyse og fortolkning heraf samt konkrete eksempler på både succeser og fiaskoer.

Undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 12 interaktive undervisningslektioner med udstrakt
studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres omverdensrelationer, b) at lave
gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.

Forventet cirka anvendelse af Studenterarbejdstimer
Arbejdsbelastning
Fremmøde til alm. undervisning 36 timer
Pensumlæsning, ca 800 sider tekster + cases 175 timer
Anden forberedelse til undervisningen 50 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Litteratur

Se lektionsplan på CBS LEARN.