English   Danish

2011/2012  BA-PSYK  Psykologi

English Title
Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende psykologiske begreber inden for fagets temaområde.
  • Anvende psykologiske teorier til at analysere individuelle og sociale fænomener.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i psykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling
Eksamen
Psykologi
Psykologi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer

Prøven er uden censur og har form af en skriftlig individuel 4-timers stedprøve uden hjælpemidler. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Der afholdes ordinær eksamen i december/januar. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. Syge-/omprøven afholdes i februar/marts og afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog studieordningens § 18, stk. 2.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Psykologi beskæftiger sig først med spørgsmålet om hvordan et individ orienterer sig i en ny kontekst (f.eks. en ny virksomhed). Fokus ligger på grundlæggende psykologiske aspekter af adfærd, kognition, motivation og læring. Herefter fokuseres der på personlighed, identitet og selvet, som det man har med sig ind i og som delvis formes i interaktionen en ny kontekst. Endelig udvides perspektivet til gruppen og teamet, som den nærmeste sociale omgivelse, som individet interagerer med og påvirkes af, og fokus ligger på de processer som udspilles i denne interaktion.

På 1. semester undervises i tre fag: 1) erhvervsøkonomi 2) psykologi og 3) økonomisk psykologi. Disse tre fag koordineres med udgangspunkt i 3 temablokke: 1)Virksomhedens organisationsformer og kontekst, 2) Virksomhedens og individets grænser og struktur, og 3) Interaktion med omverdenen: strategi, identitet og processer i gruppen og virksomheden.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplan på CBSlearn)

Bogkøb

Tema 1

Larsson, Magnus (2010). Introductory psychology: Selected chapters. Kap 1-4

Tema 2

Bruner, Jerome (2004). At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet. København: Alinea.

Larsson, Magnus (2010). Introductory psychology: Selected chapters. Kap 5-6

Tema 3

Larsson, Magnus (2010). Introductory psychology: Selected chapters. Kap 7-9

Kompendium

Tema 1

Skinner, B. F. (1971). Har vi råd til frihed? Kapitel 1-3. Købehavn: Gyldendal. (50 s)

Tema 2

Gergen, Kenneth (1994). Self-narration in social life. I: Kenneth Gergen, Realities and relationships: Soundings in social construction, pp. 185-209. Cambridge, Harvard University Press.

Tema 3

Blumer, H. (1969). Psychological import of the human group. I Herbert Blumer, Symbolic interactionism, pp. 101-116. University of California Press.

Download

Tema 1

Manzoni, Jean-Francois (2002). A better way to deliver bad news. Harvard Business Review, (September), 114-119.

Merton, Robert (2010). Self-fulfilling prophecy. Antioch Review; Winter2010, Vol. 68 Issue 1, p173-190, 18p. Originalet publicerat 1968 i Robert Merton, Social theory and social structure, New York: Free Press.

Tema 2

Beech, Nic (2000). Narrative styles of managers and workers: A tale of star-crossed lovers. The Journal of Applied Behavioral Science, 36(2), 210-228.

Ibarra, Herminia (1999). Provisional selves: Experimenting with image and identity in professional adaptation. Administrative Science Quarterly, 44(), 764-791.

Tema 3

Arrow, Holly, Poole, Marshall Scott, Henry, Kelly Bouas, Wheeelan, Susan, & Moreland, Richard (2004). Time, change, and development. The temporal perspective on groups. Small Group Research, 35(1), 73-105.

Bonebright, Denise A. (2010). 40 years of storming: A historical review of Tuckman's model of small group development. Human Resource Development International, 13(1), 111-120.

Chapman, Judith (2006). Anxiety and defective decision making: An elaboration of the groupthink model. Management Decision, 44(10), 1391-1404.

Coutu, Diane (2009). Why teams don't work. Interview with J. Richard Hackman. Harvard Business Review, May 2009.