English   Danish

2011/2012  BA-SPILTEORI3  Spilteori

English Title
Spilteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
 • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
 • Kasper Holst Hansen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer uden samarbejdsmuligheder:
 • Kende diverse ligevægtsbegreber og være i stand til at kunne finde sådanne ligevægte for givne spil.
 • Kende betydningen af forskellen på spil med fuldkommen og ufuldkommen information samt forskellen på spil men perfekt og imperfekt information.
 • Kende betydningen af forskellen på statiske og dynamiske spil-situationer.
 • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer med samarbejdsmuligheder:
 • Forstå forskellen til ikke-kooperative spil.
 • Kende til betydningen af begrebet kernen.
 • Kende de væsentligste løsningsbegreber for kooperative spil.
 • Endvidere skal de studerende være i stand til at afrapportere resultaterne i et klart sprog, med korrekt anvendelse af de fagudtryk der knytter sig til fagene.
Eksamen
.
3 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer

Uden hjælpemidler. 
Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I) Ikke-kooperative spil
Statiske spil med fuldstændig information, Dynamiske spil med fuldstændig information, Statiske spil med ufuldstændig information, Dynamiske spil med ufuldstændig information

II) Kooperative spil
TU spil
Kernen
Shapley værdien
Nucleoulus

III) 1-1matching

IV) Aksiomatisk forhandlingsteori


Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Gibbons: “Game theory”, dog ikke:
Appendix 2.3B, 3.2B, 4..3C
Afsnit 2.2D, 2.3E, 4.2D, 4.3B.

Keiding, H.: “Spilteori”, kap.6, 8 og 9