English   Danish

2011/2012  BA-TOL4  IT-strategi, -arkitektur og governance

English Title
IT Strategy, -Architecture and Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 22,5 ECTS (675 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - ITM
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter kurset skal den studerende kunne
  • beskrive en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan de kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance.
  • vurdere og prioritere hvilke relevante informationssystemer en konkret virksomhed måtte have ud fra dens kontekst (forretningsmodel, governance, marked, økonomiske virke, virksomhedstype osv.).
  • anvende de på kurset gennemgåede teoretiske modeller til at forklare hvordan informationssystemer kan identificeres og understøttes af forskellige samarbejdsformer.
  • diskutere en virksomhedsstrategi ud fra en case med henblik på anbefaling af mulig an- og/eller afskaffelse af informationssystemer og forstå koblinger til fagets teori.
Eksamen
.
IT-strategi, -arkitektur og governance:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter

Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med fagene "Udvikling af større systemer" og "Definition af IS".

Rapportlængde, grupper a 2, 3 eller 4 studerende: 100 sider + 60 sider bilag
Rapportlængde, grupper a 1 studerende: 40 sider + 24 sider bilag

Censur: intern prøve med bieksaminator
 
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
En effektiv forvaltning og udnyttelse af informationssystemer er nøglen til virksomhedssucces, og et uundværligt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele.  Formålet med ledelse af virksomhedens strategi for informationssystemer, governance og arkitektur er at effektivisere på tværs af eksisterende informationssystemer (både manuelle og automatiske). Målet med et integreret IS miljø er at understøtte forandringer, der løbende påvirker virksomheden og dens strategi. Med fokus på løbende vedligeholdelse af virksomhedens arkitektur strategi (Enterprise Architecture), vil virksomheden kunne adressere de løbende forretningsmæssige behov for an- og/eller afskaffelse af informationssystemer.
 
Faget undersøger de strategiske spørgsmål ved brug og an- og/eller afskaffelse af virksomhedens informationssystemer. Der vil blive lagt vægt på at forstå hvilke diskussioner og emner, der er relevante for en virksomhedsledelse når de vurderer informationssystemer.
 
Fagets emner er:
Informationssystemer og deres indflydelse på virksomhedens governance: Hvilke informationssystemer kan virksomheden vælge at understøtte virksomhedens vision, forretningsmål og strategi med og hvilken indflydelse har det på virksomhedens governance?
 
Informationssystemers generelle strategiske værdi for virksomheder. Er informationssystemer en strategisk ressource og/eller ’blot’ et middel til at opnå strategiske fordele for virksomheden?
 
Informationssystemers relation til virksomhedens udvikling. Hvordan kan virksomhedens arkitektur af informationssystemer relatere sig til virksomhedens forretningsmål?
 
Inter-organisatoriske informationssystemer. På hvilke måder kan informationssystemer understøtte samarbejde på tværs af virksomhedens værdikæde herunder dens omgivelser med leverandører og kunder. Hvilke udfordringer står en virksomhedsledelse overfor med de nye samarbejdsformer?
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre præsentationer undervejs på kurset
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Løsning af mindre opgaver og præsentationer 70 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Total: 225 timer