English   Danish

2011/2012  DIP-CC  Organisation og Ledelse - grundmodul

English Title
Organisation og Ledelse - grundmodul

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Susse Georg - Institut for Organisation
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Klassificere, strukturere og kombinere fagområdets grundlæggende begreber og modeller
Identificere og beskrive organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, herunder at kunne identificere hvilke typer af information der er nødvendig for at forstå den organisatoriske praksis
Anvende fagområdets teorier og modeller til at belyse problemstillinger fra praksisVed fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere centrale begreber, modeller og teorier med henblik på at identificere praktiske organisatoriske problemstillinger forbundet med organisationens menneskelige ressourcer, strukturer, processer og systemer, kultur og ledelse.
Anvende fagområdets teorier og modeller til at belyse problemstillinger fra praksis med henblik på at identificere de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af de menneskelige ressourcer, organisationens strukturer, processer og systemer samt dens kultur og kunne begrunde hvorledes disse forhold kunne tænkes ændret
Formulere krav til hvilken type informationer og indsigter, der er nødvendig for at forstå, hvad der foregår i organisationer, og for at komme med velbegrundede forslag til hvordan forholdene kan ændres

Undervisningen fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:
Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt

Eksamen
Organisation og Ledelse – grundmodul
Organisation og Ledelse - grundmodul:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
En individuel 4-timers skriftlige case-eksamen med hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Gareth Morgan (2006): Images of organization, 4. udgave. SAGE , ISBN 9781412939799

Gitte Haslebo (2004): Relationer i Organisationer – en verden til forskel. Psykologisk Forlag, 1. udgave. ISBN 8777063511.

Beardwell, Julie. & Tim Claydon: Human Resource Management – A Contemporary Approach, 2010, 6. udgave. Prentice Hall, ISBN 9780273722854.

Mintzberg, H. (1983): Structure in Fives. Designing Effective Organizations. Prentice Hall, 2. udgave, ISBN: 0138541914.

Martin, Joanne: Cultures in Organizations: Three Perspectives. 1993, 1.udgave, ISBN 9780195071641.

Northouse, Peter G. (2007): Leadership – Theory and practice, Sage Publications. 4. udgave.

Madsen, Jens Astrup (red): Organisationer i forandring. Handelshøjskolens Forlag 2007, 5. udgave, ISBN 8762903047.