English   Danish

2011/2012  DIP-DHL-LOES  Lean Økonomistyring (i organisation og forsyningskæde) - Årgang 2010

English Title
Lean Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdage kl 09.50-14.15 i uge 43,45,47,49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget har til formål at give den studerende spidskompetencer udi at kunne designe og problematisere Lean filosofien i og på tværs af organisationer. Faget tager kritisk stilling til Lean, og diskuterer derigennem potentielle svagheder såvel som styrker ved filosofien. Endvidere undervises den studerende i hvorledes Lean relaterer sig til økonomistyring. Fagets ambition er dermed at bygge en bro mellem økonomistyring og operations management som Lean traditionelt har været en del af. Faget sætter herved fokus på økonomistyringens rolle i organisationer og forsyningskæder orienteret imod Lean og faget bygger videre på den viden og de kompetencer som er opnået i faget ”Økonomistyring” på 5. semester.

Forudsætninger
faget er tilgængeligt for studerende fra HD(SCM), HD(R) og HD(ØP)
Eksamen:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
20 minutters individuel mundtlig eksamen med forberedelse. Hjælpemidler der må benyttes til forberedelsen fastsættes juli/august 2011. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær eksamen i november/december og syge-omprøve i januar
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger på lørdage 9.50 - 14.15 i uge 43, 45, 47 og 49. Eksamen 15. -16. december

Faget er bygget op om følgende fire overordnede temaer:

 

  • Definition af Lean filosofien: Gennemgang af filosofien, metoderne og værktøjerne som tilsammen udgør Lean.
  • Leans filosofiens styrker og svagheder:Diskussion af hvad der gør Lean stærk, men også hvad der kan være af svagheder forbundet med filosofien.
  • Lean økonomistyring i organisation. Fokus på hvorledes teknologier for styring og beslutningstagen bør designes således at Lean perspektivet understøttes internt i organisation.
  • Lean økonomistyring i forsyningskæder. Gennemgang af ideen om en Lean forsyningskæde med fokus på chained target costing og kaizen costing.

 

 

 

På det teoretiske plan giver faget de studerende en forskningsbaseret viden omkring økonomistyring og Lean og om hvorledes økonomistyring kan understøtte effektiviseringen af organisationers produktionskæder, forretningsgange og forsyningskæder. De studerende trænes via cases og diskussioner af teorier og metoder i at kunne forstå og reflektere over Leans teoretiske og praktiske muligheder og begrænsninger.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik.

Faget består af i alt 20 lektioner (5 ects) fordelt på fire lørdage. Undervisningen er dialogbaseret og benytter cases, forelæsninger og især workshops for at give den studerende mulighed for at omtænke teorierne til praktiske situationer. Holdet opdeles i grupper, og hver gruppe skal fremlægge en caseopgave under forløbet.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kenneth Brinch Jensen kbj.om@cbs.dk

Litteratur

 

Womack & Jones, (1996): ‘Lean Thinking’, Simon & Schuster Ltd.

 

Piercy, N. F. & Morgan, N. A. (1997),: ‘The Impact of Lean Thinking and the Lean Enterprise on Marketing: Threat or Synergy?’, Journal of Marketing Management, 13, pp. 679-693

 

Friis et al., (2007): ’Koordination i en Lean virksomhed: Grænser for værdistrømsanalysen som koordinationsmekanisme’Økonomistyring og Informatik, September, pp. 33-68.

 

Friis et al., (2007): Motivation i en LEAN-virksomhed: Grænser for tillid’, Økonomistyring og Informatik, Oktober, pp. 121-155.

 

Cooper & Slagmulder (1999): ‘ Supply Chain Development for the Lean Enterprise: Interorganizational Cost Management