English   Danish

2011/2012  DIP-HDL-STRI  Strategisk Indkøb - Årgang 2010

English Title
Strategic Purchasing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Faget giver de studerende en forskningsbaseret viden om indkøbets centrale rolle og opgaver i organisationer. Herudover tilvejebringer faget de studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse af virksomhedens indkøbsorganisering og indkøbsprocesser, med henblik på at udvikle disse i en mere strategisk retning. Konkret bibringer faget de studerende:
• En grundlæggende forståelse for indkøbets roller og processer.
• Beslutningsværktøjer til hvordan indkøbsorganisationer kan designes og indkøbsperformance måles.
• Viden om hvordan indkøbsstrategier kan udvikles.
• Viden om hvordan leverandørperformance kan måles samt hvordan strategiske partnerskaber og leverandørrelationer kan forstås og udvikles.
• En grundlæggende forståelse for og viden om forhandlingsteknikker.
Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Forklare indkøbets forskellige roller i organisationer samt hvordan den kan udvikle sig over tid.
• Forklare hvordan indkøb kan skabe værdi for organisationer.
• Forstå, diskutere og vurdere hvordan indkøbsorganisationer kan designes i konkrete situationer.
• Forklare, diskutere og vurdere hvordan indkøbsperformance kan måles.
• Forklare, diskutere og udvikle indkøbsstrategier.
• Identificere, forklare og diskutere metoder og modeller til udvikling af leverandører og leverandørrelationer.
• Forklare og vurdere forhandlingsteknikker.
Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til strategisk udvikling af organisationers indkøbsfunktioner, indkøbsprocesser samt til at udarbejdet indkøbsstrategier og strategier i forhold til organisationens leverandørsamarbejder. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Eksamen :
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Der afholdes ordinær prøve i november/december og syge-/omprøve i januar/februar. Prøven er intern og har form af en mundtlig individuel eksamination på grundlag af en synopsis på 3-5 sider. Der gives kun karakter for den mundtlige præstation. Synopsis-skrivning foregår i grupper på 3-4 studerende. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisning ligger torsdage kl. 18.05 - 20.40 i uge 41 - 48

 

Faget kan opdeles i fire hovedområder. Faget tager afsæt i at etablere en grundlæggende forståelse for indkøbets roller og processer. Fagets andet hovedområde sætter fokus på hvordan indkøbsorganisationen kan organiseres. Fagets tredje hovedområde beskæftiger sig med hvordan indkøbsstrategier kan udvikles. Analyse af globale leverandørmarkedsforhold præsenteres som en forudsætning for udvikling af indkøbsstrategier. Fagets afsluttes med et fokus på hvordan leverandører og leverandørrelationer kan udvikles så de understøtter indkøbsstrategien.

Faget består af i alt 20 lektioner (5 ECTS). Faget er baseret på dialogforelæsninger og case diskussioner hvor den underliggende teoretisering eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, samt præsentation af problemstillinger fra relevante erhvervsvirksomheder blandt deltagere i kurset. Der må således påregnes en høj grad af involvering fra den enkelte studerende i forbindelse med præsentation og diskussion af cases og problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 20 lektioner (5 ECTS). Faget er baseret på dialogforelæsninger og case diskussioner hvor den underliggende teoretisering eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, samt præsentation af problemstillinger fra relevante erhvervsvirksomheder blandt deltagere i kurset. Der må således påregnes en høj grad af involvering fra den enkelte studerende i forbindelse med præsentation og diskussion af cases og problemstillinger.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Litteratur

Van Weele, A. (2009).Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Learning, London, Fifth edition.

Hald, K.S. (red.) (2011). Kompendium til faget Strategisk Indkøb. HD i Supply Chain Management.

Pakke af udpegede artikler og købecases som grundet copyright årsager skal downloades af den studerende.