English   Danish

2011/2012  DIP-IB04  International Business Environment

English Title
International Business Environment

Course Information

Language English
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Graduate Diploma
Duration One Quarter
Course Period Spring
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for Graduate Diploma in Business Administration
Course Coordinator
  • Ari Kokko - Department of International Economics and Management
Main Category of the Course
  • Globalization, International Business, markets and studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal:
• Have viden om og kunne forstå centrale begreber, teorier og modeller relateret til virksomhedens internationale omverden.
• Kunne forholde sig kritisk til og reflektere over begreber, teorier og modeller relateret til kulturelle og institutionelle dimensioner i virksomhedens internationale omverden.

Den studerende skal kunne:
• Vælge og anvende teorier og modeller til at belyse konkrete strategiske og operationelle problematikker relateret til virksomhedens internationale omverden
• Formidle teoretiske og praktiske problematikker og løsningsforslag på et fagligt højt niveau.

Den studerende skal være i stand til:
• Selvstændigt at sammenholde kulturelle og institutionelle faktorer med multidisciplinære problematikker og gøre disse til genstand for en helhedsanalyse
• Aktivt og professionelt at kunne indgå i samarbejde omkring løsningen af opgaver og case analyser.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Examination
International Business Environment
International Business Environment:
Assessment Home Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period Spring Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Fremmøde: Individuel 48 timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 10 sider. 7-trinsskala. Intern prøve.
Syge-/omprøven på fremmøde er en 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.

Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på maks. 15 sider. 7-trinsskala. Intern prøve

Course Content

The aim of the course is to provide an integrated understanding of the complexity of the international business environment and the challenges it poses for firms engaged in cross-border activities. Emphasis is put on highlighting the differences among countries in terms of their national business environments, and how these differences are linked to the various strategic choices firms adopt in order to compete internationally. By the end of the course students should have developed their ability to explain, interpret, and synthesize international business practices in a multidisciplinary discourse. Both theory and empirical cases are included in the curriculum; much of the empirical material will be drawn from current research.

Teaching Methods
Fremmøde:
Undervisningen er baseret på en forelæsningsrække på i alt 21 timer og gennemføres ved forelæsning, klassediskussion og dybtgående analyse af udvalgte emner i samarbejde med gæstelektorer.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende
Literature

Ian Brooks, Jamie Weatherston, and Graham Wilkinson ”The International Business Environment: Challenges and Changes”, Pearson, 2011, 2nd edition.