English   Danish

2011/2012  DIP-II  Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer

English Title
Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Jens Lage Hansen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets måle er at give de studerende kompetencer til at kunne identificere, analysere og udvikle forslag til udbedring af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i globale virksomheder. Efter at have gennemført faget skal de studerende kunne
 • forstå de særlige kræfter som driver globaliseringen, og hvilken indflydelse de vil få på organisering og ledelse
 • forstå de særlige muligheder og trusler, der er i en globaliseret verden, hvor organisationers og individers rækkevidde er global og øjeblikkelig
 • afgrænse de værdikæder deres gruppe og deres organisation er en del af og foretage strategiske analyser, som klargør hvilke muligheder kunne udnyttes bedre
 • analysere den organisatoriske struktur af en gruppe eller organisation og foreslå ledelsesmæssige indgreb, som udnytter globaliseringens muligheder
 • analysere informations- og kommunikationsteknologiens indflydelse på organisering og ledelse og de nye muligheder, der opstår, herunder de særlige aspekter af virksomhedens kommunikation
 • analysere multikulturelle og virtuelle grupper og organisationer og de ledelsesmæssige udfordringer forbundet hermed og foreslå hensigtsmæssige forbedringer
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 6 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er, at gøre de studerende bevidste om globaliseringens konsekvenser for organisering og ledelse og styrke de studerendes kompetencer til at håndtere de nye ledelsesmæssige udfordringer, ved at lære dem at analysere og stille forslag til ledelsesmæssige interventioner baseret på relevant teori.

Udgangspunkter er, at fremtidens ledere vil møde konsekvenser af den igangværende globalisering på en hel anden måde, end man har været vant til før i tiden. De vil opleve en verden, hvor behov og netværkseffekter ændrer sig hurtigt og radikalt, hvor globale behov tilfredsstilles på mange nye og kreative måder, hvor værdikæder splittes ad og samles på helt nye måder, hvor løsningen af de enkelte dele af en værdikæde er spredt globalt, hvor ledelse, kommunikation og samarbejde i høj grad bliver virtuel og multikulturel, hvor grænsen imellem konkurrenter og samarbejdspartnere bliver udflydende og hvor små virtuelle virksomheder konkurrer og samarbejder på lige fod med de store og etablerede virksomheder.

Dette kræver en ny orientering af de traditionelle organisations- og ledelsesfag - strategi, organisationsstruktur, kultur, kommunikation og ledelse, og derfor vil der blive fokuseret på de dele af teorierne, som er særligt relevante i en globaliseret verden. Teorierne vil blive behandlet på en måde, der gør dem relevante for fremtidens ledere, og som gør de studerende i stand til at vurdere teoriernes styrker og svagheder, at vælge relevante teorier, at gennemføre analyser og at foreslå ledelsesmæssige interventioner i en globaliseret verden.

Undervisningsformer
Undervisningen vil blive baseret på dialogbaserede forelæsninger, case opgaver, hold diskussioner og øvelser og gruppearbejde i mindre grupper. Kurset vil blive baseret på en høj grad af studenterinvolvering og individuel- og gruppeforberedelse imellem timer.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Kompendium med artikler og uddrag af bøger (foreløbig liste)

 • Bartlett, C.; Ghoshal, S.2008, Matrix management: Not a structure, a frame of mind. Reading 4-3 in Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008 Transnational Management
 • Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008, The Myth of the generic manager: New personal competencies for new management roles. Reading 8-1 in Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008 Transnational Management
 • IBM 2010 Capitalizing on complexity – Global CEO Study, NY
 • Hamel, G.; Doz, Y.; Prahalad, C.; 1989, Collaborate with your competitors – and win, Harvard Business Review, January, February 89
 • Jacobsen, D.; Thorsvik, J.; 2008, Organisationsstruktur, kap. 8 i Jacobsen, D.; Thorsvik, J.; 2008: Hvordan organisationer fungerer 2. udg.
 • Kim, W.; Mauborgne, R.; 1993, Making global strategies work, MIT Sloan Management Review
 • McKinsey; 2010, What happens next? Five crucibles of innovation that will shape the coming decade. Special Report
 • Porter, M.; 2008, Competing across locations – Enhancing competitive advantage through a global strategy. Chapter 8 in Porter, On competition, HBR Book
 • Yip, G.; 1989, Global strategy . . . in a world of nations? MIT Sloan Management Review, vol. 31, 1989, pp. 29-41

Supplerende bøger (ikke pensum)

Letlæste og populære bøger, som giver en fornemmelse af globaliseringens udvikling

 • Tapscott, D.; Williams, A.; 2006, Wikinomics: How mass collaboration changes everything, Portfolio, Penguin Books
 • Friedman, T.; 2007, The world is flat – a brief history of the twenty-first century, release 3.0, Picador
 • Edersheim, E.; 2007, The definitive Drucker – Challenges for tomorw’s executives – Final advice from the father of modern management, McGraw Hill