English   Danish

2011/2012  DIP-RR  At lede i praksis

English Title
At lede i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Deltagerne vil igennem faget:
 • Få en forståelse for de relationelle og kontekstuelle forholds betydning for at kunne udøve ledelse
 • Få et overblik over forskellige former for ledelsesteorier
 • Kunne forholde sig kritisk til de forskellige former for ledelsesteorier og sammenligne styrker og svagheder
 • Kunne anvende aktuelle ledelsesteorier og demonstrere behændighed i anvendelsen heraf i relation til ledelsesopgaver fra egen hverdag
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
At lede i praksis:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 43
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets perspektiv er, at se ledelse som en relationel og situeret praksis. Formålet er derfor, at de studerende skal lære om aktuelle teorier om ledelse, og udvikle egne evner til at bruge teorier for at reflektere over praktiske ledelsesudfordringer og for at finde nye handlemuligheder i disse. Endvidere er fagets formål, at de studerende udvikler evner at praktisk handlen i sådanne situationer ved at ressourcer for handling identificeres og handlestrategier formuleres.

Undervisningen vil bl.a. behandle hvilke roller ledere kan have; de relationelle dynamikker, der udspiller sig i organisationer; det værdimæssige grundlag for ledelse, mv.

Undervisningen vil være baseret på dialog-baseret forelæsninger og en række øvelser, der fokuserer på personlige ledelseudfordringer i de studerendes egen hverdag.

Undervisningsformer
.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Northouse (pensum på 5 & 6 semester) forudsættes bekendt.

 • Cha, Sandra E., & Edmondson, Amy C. (2006). When values backfire: Leadership, attribution, and disenchantment in a values-driven organization. The Leadership Quarterly, 17(), 57-78.
 • Howell, Jane M., & Shamir, Boas (2005). The role of followers in the charismatic leadership process: Relationships and their consequences. Academy of Management Review, 30(1), 96-112.
 • Krantz, James, & Maltz, Marc (1997). A framework for consulting to role. Consulting Psychology Journal, 49(2), 137-151.
 • Menidl, James R. (1995). The romance of leadership as a follower-centric theory: A socialconstrutionist approach. The Leadership Quarterly, 6(3), 329-341.
 • Plowman, Donde Ashmos, Solansky, Stephanie, Beck, Tammy E., Baker, LaKami, Kulkarni, Mukta, & Travis, Deandra Villarreal (2007). The role of leadership in emergent, self-organization. The Leadership Quarterly, 18(), 341-356.
 • Uhl-Bien, Mary, & Marion, Russ (2009). Complexity theory in bureaucratic forms of organzing: A meso model. The Leadership Quarterly, 20(), 631-650.