English   Danish

2011/2012  DIP-WW  Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer

English Title
Globalization - the managerial challenges

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Susse Georg - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Analysere konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i globale virksomheder ved at anvende og kritisk vurdere teorier, der belyser disse forhold
- Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ” Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer” vil den studerende have kendskab til globaliseringens konsekvenserne for virksomhedsledelse. Faget beskæftiger sig således med hvorledes netværkseffekter ændrer sig hurtigt og værdikæder splittes ad og samles på nye måder og hvordan organisation, ledelse, kommunikation og samarbejde i høj grad bliver virtuel og multikulturel.
Fagets mål er at give de studerende kompetencer til at kunne identificere, analysere og udvikle forslag til udbedring af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i globale virksomheder. Efter at have gennemført faget skal de studerende kunne:
 • forstå de særlige kræfter som driver globaliseringen, og hvilken indflydelse de vil få på organisering og ledelse
 • forstå de særlige muligheder og trusler, der er i en globaliseret verden, hvor organisationers og individers rækkevidde er global og øjeblikkelig
 • afgrænse de værdikæder, som deres organisation er en del af og foretage strategiske analyser, som klargør hvilke muligheder kunne udnyttes bedre
 • analysere de organisatoriske strukturer og foreslå ledelsesmæssige indgreb, som udnytter globaliseringens muligheder
 • analysere informations- og kommunikationsteknologiens indflydelse på organisering og ledelse og de nye muligheder, der opstår, herunder de særlige aspekter af virksomhedens kommunikation
 • analysere multikulturelle og virtuelle grupper og organisationer og de ledelsesmæssige udfordringer forbundet hermed og foreslå hensigtsmæssige forbedringer
Eksamen
Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer
Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringer:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 30 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med Globalisering – de ledelsesmæssige udfordringerer at:
 • Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, de organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer af globalisering.
 • Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
 • Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
 • Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.
Undervisningsformer
Undervisningen vil blive baseret på dialogbaserede forelæsninger, case opgaver, hold diskussioner og øvelser og gruppearbejde i mindre grupper. Kurset vil blive baseret på en høj grad af studenterinvolvering og individuel- og gruppeforberedelse imellem timer.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Litteratur
Vejledende litteratur:

Bøger
 • Schneider, S.; Barsoux, J.-L.; 2003, Managing across cultures 2. ed. (280 s.)
 • Madsen, B. 2000, Dialog og gensidig forståelse – om klar kommunikation i organisationer (40 s.)

Kompendium med artikler og uddrag af bøger (foreløbig liste)
 • Bartlett, C.; Ghoshal, S.2008, Matrix management: Not a structure, a frame of mind. Reading 4-3 in Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008 Transnational Management
 • Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008, The Myth of the generic manager: New personal competencies for new management roles. Reading 8-1 in Bartlett, C.; Ghoshal, S.; 2008 Transnational Management
 • IBM 2010 Capitalizing on complexity – Global CEO Study, NY
 • Hamel, G.; Doz, Y.; Prahalad, C.; 1989, Collaborate with your competitors – and win, Harvard Business Review, January, February 89
 • Jacobsen, D.; Thorsvik, J.; 2008, Organisationsstruktur, kap. 8 i Jacobsen, D.; Thorsvik, J.; 2008: Hvordan organisationer fungerer 2. udg.
 • Kim, W.; Mauborgne, R.; 1993, Making global strategies work, MIT Sloan Management Review
 • McKinsey; 2010, What happens next? Five crucibles of innovation that will shape the coming decade. Special Report
 • Porter, M.; 2008, Competing across locations – Enhancing competitive advantage through a global strategy. Chapter 8 in Porter, On competition, HBR Book
Yip, G.; 1989, Global strategy . . . in a world of nations? MIT Sloan Management Review, vol. 31, 1989, pp. 29-41.