English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VJ01  Selskabsskatteret

English Title
Company Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Storhold: Onsdage uge 36-40, 44, kl. 12.35-15.10 Øvelseshold A: Mandage uge 41,43,45, kl. 11.40-15.10 Øvelseshold B: Onsdage uge 41,43,45, kl. 11.40-15.10 Øvelseshold C: Fredage uge 41,43,45, kl. 11.40-15.10
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor selskabsskatteret og at kunne anvende reglerne.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses konkret ved anvendelse af de relevante retskilder indenfor retsområdet, og
 • Kunne reflekterer over, hvordan borgerne og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele.
Forudsætninger
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag Skatteret på cand.merc.aud- studiet eller faget skatteret på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad.
Eksamen
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen :
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Alle hjælpemidler (ikke internet)
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over de danske regler om beskatningen af selskaber og selskabsdeltagere. Der vil blive fokuseret på danske selskaber og danske selskabsdeltagere, idet beskatningen af, og ved deltagelse i, udenlandske selskaber behandles valgfaget International beskatning, der udbydes under cand.merc.aud/cand.merc.jur.
Faget selskabsret vil særligt fokusere på følgende emner:

 • Beskatning af selskaber (A/S, ApS mv.
 • Beskatning af kooperationer, fonde og foreninger
 • Beskatningen af deltagere i selskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Omstrukturering af selskaber
 • Rekonstruktion
Undervisningsformer
Storhold og øvelseshold.
Litteratur

Skatteretten 2, 5. Udg. Thomson 2009.