English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VJ06  Udvidet Selskabsret

English Title
Udvidet Selskabsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Mandag 10.45-13.20, uge 7-14,16,17
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Secretary Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Med udgangspunkt i den selskabsretlige teori at identificerer, afgrænse og systematisere de juridiske problemstillinger inden for selskabsretten, som omdrejningspunkt for faget, således at den studerende kan opvise, at denne i praksis forstår at anvende den selskabsretlige teori til at fastlægge gældende ret.
Forudsætninger
Udvidet selskabsret på Cand.merc.aud er et valgfag, der udbydes på uddannelsen under hensyntagen til de kompetencer, den studerende har erhvervet i det obligatoriske fag på erhvervsret på 1. Semester af uddannelsen.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler (ikke internet), ekstern censur.
4 timers skriftlig eksamen:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
Bedømmelsen ved den skriftlige eksamen sker på baggrund af, hvorvidt den studerende er i stand til med udgangspunkt i den selskabsretlige teori at løse konkrete sager af selskabsretlige karakter, således at den studerende kan opvise, at denne i praksis forstår at anvende den selskabsretlige teori til at fastlægge gældende ret.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der fokuseres på følgende områder indenfor selskabsretten. Selskabsrettens udvikling, herunder internationalisering og den EU retlige påvirkning.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Litteratur
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel; Dansk selskabsret 1 (3. udg. 2010), 343 s, Indledning til selskabsretten

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel; Dansk selskabsret 2 (3. udg. 2011), Kapitalselskaber 669 s