English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VR03  Financial Risk Management

English Title
Financial Risk Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 41:tirsdag,8.00-9.40 Uge 43-49.tirsdag,8.00-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
 • Teoretiske modeller til risikostyring
 • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for prisfastsættelse af risiko og porteføljesammensætning samt kapitalmarkedets rolle.
 • Dokumentere viden om derivater og deres anvendelse til risk management.
 • Dokumentere viden om projektvurdering og reale optioner, hedging samt naturlige hedges og anvendelse heraf i risikostyring.
 • Dokumentere viden om kvantitative modeller: Value at Risk og Corporate Risk Metrics.
 • Praktisk implementering af risikostyring
 • Redegøre for metoder og koncepter til implementering af risikostyring.
 • Give eksempler på praktisk løsning af konkrete risikostyringsopgaver.
 • Reflektere over alternative modellers anvendelighed
Forudsætninger
Forudsætter cm / cma 1. år er bestået. Faget har en logisk sammenhæng til øvrige fag, der knytter sig til Corporate Governance, eks. IT Governance og IT-revision, Governance and Internal Control etc. Faget kan derudover kombineres med en lang række andre fag.
Eksamen
Mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Uden forberedelse og uden hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget lægges vægt på at anvende teoretiske modeller i relation til praktiske problemstillinger. Revisors opgaver ved vurdering af virksomhedens risk management policy indgår som del af kurset.

I faget gennemgås bl.a.:

 • Risiko og porteføljeteori samt kapitalmarkedets rolle
 • Motiver til hedging og risikodiversifikation
 • Derivater og deres anvendelse til risk management
 • Naturlige hedges og reale optioner i risikostyringen
 • Nyere kvantitative modeller (bl.a. Value at Risk og Corporate Risk Metrics fra J.P. Morgan)
 • Corporate governance, offentliggørelse af virksomhedens risk management policy og revisors rolle
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger med aktiv deltagelse fra de studerende.
Litteratur

Mark Grinblatt and Sheridan Titman: "Financial Markets and Corporate Strategy"

2nd edition, Irwin McGraw Hill (seneste udgave)

Philip Jorion: “Value at Risk”, 3rd edition, McGraw Hill (seneste udgave)