English   Danish

2011/2012  KAN-CMF_I14  Coaching og ledelsesfilosofi

English Title
Coaching and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Ole Fogh Kirkeby - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets læringsmål er at give den enkelte teoretisk indsigt i protreptikken og en viden om, og kendskab til, dens praksis. Toppræstationen bevidner kendskab i teori og praksis til protreptik og til vilkårene for selvrefleksion.
Eksamen
Coaching og ledelsesfilosofi
Coaching og ledelsesfilosofi:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamen er en 30 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis på 3 sider. I bedømmelsen indgår alene den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen medvirker intern censor, og karakteren gives efter 7-trinsskalaen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at vise, hvor betydningsfuld filosofi er for praksis. Dette forhold, som allerede grækerne bemærkede ved at sige, at ”intet er så praktisk som en god teori”, gælder endnu mere i dag på grundlag af ”informationssamfundet”, globaliseringen og den politiske forbruger. Når filosofi bringes sammen med ledelse bliver deres fælles opgave trefold: At gøre lederen yderligere bevidst på grundlaget for sin refleksion, og for sin dømme- og handle kraft. Dette handler om at forstå sine basisværdier, men også om at forstå, hvordan værdier fungerer i vores liv.

Filosofien har altid handlet om at forstå bevidstheden, det andet menneske, samfundet og naturen. Nu, hvor den sidste opgave er overladt til videnskaben og den anden og tredje til fagvidenskaber, bliver filosofi også rammen for at tænke den overordnede relevans af disse i forhold til erkendelse og praksis.

Coaching er, såfremt den forvandles til en filosofisk disciplin, den naturlige forlængelse af opgaven med at forstå sig selv og det andet menneske, samt organisationen som en mini-samfund. Denne opgave er påtrængende, særligt i lyset af vidensarbejdernes høje kunnens- og forventningsniveau, og i lyset af presset på work-life-balancen.

Protreptik er filosofiens klassiske udformning af coaching som en samtale om det væsentlige, der styrker den enkeltes selvforståelse og selvudvikling, samt forstelsen af den anden og af de sociale relationer.

Undervisningsformer
Forelæsning, demonstration og øvelser
Litteratur

Vejledende litteratur:

Ole Fogh Kirkeby et al: Protreptik – filosofisk coaching for ledere. Samfundslitteratur 2008.

Ole Fogh Kirkeby: Protreptic – the Concept and the Art. CBS Press 2009.

Tobias Dam Hede: Coaching - Samtalekunst og ledelsesdisciplin. Samfundslitteratur 2010.