English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_J47  Videregående insolvensret

English Title
Advanced Insolvency Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-38,40,41,43,47,48: Torsdag kl 09.50-11.30 Uge 49: Torsdag kl. 09.50-13.20 Uge 39,44-46: Onsdag kl. 14.25-16.05
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
- redegøre for indholdet af de insolvensretlige regler, der indgår i pensum
- identificere insolvensretlige problemstillinger i konkrete eksempler
- placere konkrete insolvensretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
- analysere konkrete insolvensretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning og forebyggelse af konflikter
- præsentere insolvensretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger
Kendskab til erhvervsret på et niveau svarende til HA(jur.-) eller cand.merc.aud.-studiet.
Videregående insolvensret:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Mundtlig individuel eksamen med 20 minutters forberedelse med skriftlige hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget angår individual- og universalforfølgning med henblik på inddrivelse af pengekrav. Der inddrages såvel processuelle og materielretlige problemstillinger med særlig vægt på sidstnævnte. I den processuelle del gennemgås og drøftes bl.a. fogedproces samt etablering og afvikling af konkurs og reskonstruktion, medens der i den materielretlige del lægges vægt på at illustrere samspillet med de formueretlige fag på grundstudiet.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver
Litteratur

Bo v. Eyben og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret (6. udg. 2010)

Supplerende materiale på Learn