English   Danish

2011/2012  KAN-CMJ_J57  Videregående markedsføringsret

English Title
Advanced Marketing Practise Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-46:torsdag,13.30-16.05 Uge 47-49:torsdag,13.30-17.00
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
- redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
- identificere markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
- placere konkrete markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
- analysere konkrete markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb og problemer
- præsentere markedsføringsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger
Bestået HA(jur) eller lignende
Videregående markedsføringsret:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i konkret case og 20 minutters forberedelsestid med skriftlige hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici ved markedsføring og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden minimerer disse risici. Der tages udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, og bl.a. følgende emner inddrages:

- Direct marketing

-Viral markedsføring

- Prismarkedsføring

- Miljømarkedsføring

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Misrekommandering

- Produktsikkerhed

- Branche- og produktspecifik regulering

- Mediespecifik regulering

- Unionsretlig markedsføringsret.

Undervisningsformer
Forelæsninger og case diskussion
Litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (ny udg. forventes sommeren 2011. Desuden artikler mv. og materiale på Learn.

Pensum forventes at være på max. 450 sider.