English   Danish

2011/2012  KAN-CM_A106  Mediastrategi og Mediaplanlægning

English Title
Mediastrategi og Mediaplanlægning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Første quarter
Se venligst e-campus
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Lars Grønholdt - Institut for Afsætningsøkonomi
Secretary Sepideh Jamshidpour - sj.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
* Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
* Identificere og udvikle relevante problemer inden for mediastrategi og –planlægning ud fra marketingproblemer
* Analysere og syntetisere konkrete problemer inden for mediastrategi og –planlægning ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
* Vurdere og formidle løsningen af problemer inden for mediastrategi og –planlægning selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Forudsætninger
Ingen forudgående. Det er dog en fordel af have grundlæggende kendskab til marketing og forbrugeradfærd. Faget er især relevant for studerende på EMF, MCM, SMC, der ønsker at udvide og udvikle deres kompetencer inden for marketing og kommunikationsplanlægning
Eksamen
4 timers individuel skriftlig eksamen med hjælpemidler – begrænset adgang.
Mediastrategi og Mediaplanlægning:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
4 timers individuel skriftlig eksamen med hjælpemidler – begrænset adgang.
PC eksamen, enten på CBS’ computere (primært ønske) eller egne computere (sekundært ønske).
Bedømmes af Lars Grønholdt uden censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give indsigt i teorier og metoder inden for mediastrategi og mediaplanlægning. Dermed skal faget sætte de studerende i stand til at analysere og løse problemer inden for mediastrategi og mediaplanlægning – samt at udarbejde og vurdere en mediastrategi og en mediaplan.
 

Inden for virksomhedens markedskommunikation er der i disse år fokus på mediaplanlægning, såvel internationalt som her i landet, og der iagttages en stigende grad af professionalisme i praksis. Når en reklamekampagne gennemføres, ønsker annoncøren selvfølgelig, at den relevante målgruppe bliver eksponeret for det konkrete budskab i de ”rigtige” medier, og på det ”rigtige” tidspunkt i det ”rigtige” omfang.

Faget beskæftiger sig med disse temaer, struktureret efter en generel mediaplanlægningsproces.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, øvelser samt fremlæggelse i klassen
Litteratur
  • Grønholdt, Lars, Hansen, Flemming & Christensen, Lars Bech (red.): Markedskommunikation. Bind 1: Metoder og Modeller i Mediaplanlægning og Reklamestyring. Bind II: Danske Reklamemediaer. Samfundslitteratur 2006
  • Jones, J.P. (1995). ”Single-source research begins to fulfill its promise”, Journal of Advertising Research, Vol. 35, No. 3 (May/June), pp. 9-16