English   Danish

2011/2012  KAN-CM_A205  Fundraising gennem relationsopbygning

English Title
Fundraising through building relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Forår , Tredje quarter
Ændringer i skema kan forekomme Monday 10.45-9.40, week 5 Monday 10.45-14.15, week 6-12
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Martensen - Institut for Afsætningsøkonomi
Administration: Yvonne Bjørkov - yb.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Du vil som kursusdeltager:
Blive præsenteret for nogle af de udfordringer, du møder som fundraiser i en hjælpeorganisation, eller som ansat i en virksomhed der samarbejder med en hjælpeorganisation.
Sammen med din gruppe få mulighed for at give dine/jeres forslag til hvordan man kan håndtere disse udfordringer.
Få muligheden for at se dine/jeres gruppes løsningsforslag blive ført ud i livet.
Forudsætninger
Faget kræver ingen anden faglig forudsætning end en samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse. Faget kan med fordel kombineres med andre fag inden for kommunikation og marketing.
Fundraising gennem relationsopbygning:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Eksamination
Miniprojekt med mundtlig eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At arbejde med fundraising ligner på mange måder det arbejde man ville lave i en typisk marketingafdeling, og så alligevel ikke. For dels genererer det produkt man skal sælge ikke værdi til din virksomhed, men til støttemodtageren, dels er hjælpeorganisationer ikke underlagt helt samme markedsføringslovgivning og så er der den 3. dimension som handler som at lave støttearbejde på den rigtige måde og samtidigt imødekomme de aktører, der giver ressourcer til din organisations behov.

Faget ”Fundraising som relationsopbygning” handler om at kunne navigere i dette felt – på et abstrakt teoretisk niveau med en forståelse af centrale begreber/emner som ”relationsfundraising”, ”livstidsværdi”, ”segmentering”, ”givermotivation”, ”beslutningsstrategier”, og på et konkret praktisk niveau med fokus på teknikker og metoder til fundraising.

Undervisningsformer
Vi er to undervisere på kurset som begge arbejder med fundraising til daglig. Vi tror på at den bedste læring kommer fra diskussion og praktisering af forskellige teoretiske perspektiver på konkrete og aktuelle problemstillinger.

Litteratur

Bøger

Sargeant, A., & Jay, E. (2004). Building Donor Loyalty.San Francisco: Jossey-Bass.

Artikler

Anyuan, S., & Chih-Yang, T. (2009). Are single-gift committed donors different from their multiple-gift counterparts? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing (15), 253–264.

Beane, T. P., & Ennis , D. M. (1987). Market Segmentation: A Review. European Journal of Marketing, 21 (5), 20-42.

Bennett, R. (2003). Factors underlying the inclination to donate to particular types of charity. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8 (1), 12-29.

Bennett, R. (2006). Predicting the Lifetime Durations of Donors to Charities. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 15 (1/2), 45-67.

BENNETT, R. (2009). Regret and Satisfaction as Determinants of Lapsed Donor Recommencement Decisions. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21, 347–366.

Bettman, J.R., Luce, M. F., and Payne, J.W. (1998) “Constructive consumer choice processes,” Journalof consumer research, 25 (December): 187-217.

Cova, B. (1997). Community and consumption Towards a definition of the “linking value” of product or services. European Journal of Marketing, 31 (3/4), 297-316.

Hall, H. (2004). Gender differences in giving: Going, going, gone? NEW DIRECTIONS FOR PHILANTHROPIC FUNDRAISING (43).

Hart, T. R. (2002). ePhilanthropy: Using the Internet to build support. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing , 7 (4), 353-360.

Hibbert, S., & Horne, S. (1996). Giving to charity: questioning the donor decision process. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING, 13 (2), 4-13.

Hou, J., Lanying , D., & Zhilong , T. (2009). The effects of nonprofit brand equity on individual giving intention: mediating by the self-concept of individual donor. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing , 215-229.

Jay, E. (2001). The rise—and fall?—of face-to-face fundraising in the United Kingdom. EW DIRECTIONS FOR PHILANTHROPIC FUNDRAISING (33), 83-94.

Morag, F., & Tappin, R. (2009). Face-to-face donor cancellation rates (attrition): establishing a benchmark. International Joumai of Nonprofit and Voluntar^' Sector Mariteting, 14, 341-352.

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38.

Nathan, A., & Hallam, L. (2009). A qualitative investigation into the donor lapsing experience. Intfrnatioiml |tnirn;il of Nonprofit and Voluntary' Sector Marketing (14), 317-331.

Notarantonio, E. M., & Quigley, C. J. (2009). An investigation of the giving behavior of loyal, lapsed, and non-givers to a religious organization. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing (14), 297-310.

Pudelek, S. M. (2002). The dance of giving and receiving: Spirituality and the development officer, volunteer, and donor. NEW DIRECTIONS FOR PHILANTHROPIC FUNDRAISING (35), 119-129.

Ritzenhein, D. N. (2000). One more time: How do you motivate donors? NEW DIRECTIONS FOR PHILANTHROPIC FUNDRAISING (29), 51-68.

Rosenbaum, M. S., Ostrom, A. L., & Kuntze, R. (2005). Loyalty programs and a sense of community. Journal of Services Marketing, 19 (4), 222-233.

Sargeant, A., & Woodliffe, L. (2007). Gift giving: an interdisciplinary review. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing , 275-307.

Schlegelmilch, B. B. (1988). Targeting of Fund-raising Appeals — How to Identify Donors. European Journal of Marketing, 22 (1), 31-40.

Schlegelmilch, B. B., & Tynan, A. C. (1989). The Scope for Market Segmentation Within the Charity Market: an Empirical Analysis. MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, 10, 127-134.

Schlegelmilch, B. B., & Tynan, C. (1989). Who Volunteers?: An Investigation Into the Characteristics of Charity Volunte. Journal of Marketing Management, 5 (2), 133-151.

Smith, W. R. (1956) “PRODUCT DIFFERENTIATION AND MARKET SEGMENTATION AS ALTERNATIVE MARKETING STRATEGIES”, Journal of Marketing (Jul) Vol. 21 Issue 1: 3-8

Thompson, C. J., & Holt, D. B. (1996). Communities and Consumption: Research on Consumer Strategies for Constructing Communal Relationships in a Postmodern World. Advances in Consumer Research, 23, 204-205.

Waters, R. (2009). The Importance of Understanding Donor Preference and Relationship Cultivation Strategies. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing (21), 327-346.

Waters, R. D. (2008). Applying relationship management theory to the fundraising process for individual donors. Journal of Communication Management, 12 (1), 73-87.

Tynan, A. C. og Drayton, J. (1987) “Market Segmentation”, Journal of Marketing Management, Vol. 2 Issue 3: 301-335