English   Danish

2011/2012  KAN-GLLO  Globalisering/lokalisering

English Title
Globalization / localization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Mikkel Flyverbom - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen:
 • Være fortrolige med teorier om globaliserings- og lokaliseringsprocesser
 • Være i stand til at relatere disse teorier til hinanden
 • Ved hjælp af disse teorier være i stand til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser, som de kommer til udtryk i forskellige sociale felter med fokus på økonomi, politik og kultur
 • Være i stand til at sammenholde denne analyse med virksomheders og organisationers kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at operationalisere deres tilegnede viden om globalisering i konkrete udkast til kommunikationsstrategier og handlingsforslag
Eksamen
Globalisering/lokalisering
Globalisering/lokalisering:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer
Eksamination
Den studerende udarbejder individuelt en skriftlig opgavebesvarelse af max. 10 normalsider til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Ved syge/omprøve erstattes 3-døgns-opgaven af en individuel mundtlig eksamen i pensum, uden forberedelse. Til syge/omprøven medvirker bieksaminator.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i november/december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de globaliserings- og lokaliseringsprocesser, der påvirker virksomheders og organisationers strategier og aktiviteter i dag. De studerende bliver præsenteret for en række forskellige tilgange til og teorier om globalisering, og faget belyser, hvordan disse kan bruges til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser ud fra hhv. økonomiske, politiske og kulturelle perspektiver. Faget sætter fokus på, hvilken betydning forskellige forståelser af globaliserings- og lokaliseringsprocesser har for tilrettelæggelsen og operationaliseringen af kommunikationsstrategier i virksomheder og organisationer. Gennem caseopgaver belyser faget, hvordan globaliseringsteorier udmøntes i strategiske løsningsforslag og handlingsanvisninger til virksomheder og organisationer

Undervisningsformer
Se nedenstående
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 34 timer
Caseundervisning 8 timer
Forberedelse 204 timer
Eksamensforberedelse 204 timer
Litteratur
TemaLitteratur
Alle under-visereUge 37 Mandag 12/9 kl.8-9.50.Introduktion til faget
 • Praktisk orientering om fagets forløb, gruppeinddelinger, eksamen etc.
 • Globaliseringens forhistorie
 • Forholdet mellem det lokale/ globale
 • Globaliseringsbegrebet i en diskursiv optik
 • Scholte, Jan Aart. (2005) Globalization: A Critical Introduction. London and New York: Palgrave Macmillan (Kapitel 1, 2, 3, 4). K
Kulturel globalisering
LisbethUge 37 Onsdag 14/9 kl.8-9.50.Forelæsning 1:Kultur & identitet i en globaliseret verden
 • Homogeniserings- og fragmenteringsteserne: global landsby eller subkulturelle enklaver?
 • Globaliseringensdebatten: Globaliseringsoptimister og globaliseringskritikere
 • Globaliseringsdefinitioner
 • Kulturel identitetsdannelse i det spændingsforholdet mellem det lokal og global, mellem periferi og centrum
 • Hannerz, U. (1996),Kap 9 "Cosmopolitans and locals in world Culture", in Transnational Connections, Routledge, London, pp. 102-111. K
 • Hannerz, U. (1996), Kap 11 "The cultural role of world cities", in Transnational Connections, Routledge, London, pp. 127-139. K
 • Bauman, Z. (1998), "Globalization: The Human Consequences", Polity Press, Cambridge, Chapter 4, "Tourists and Vagabonds", pp. 77-102. K
 • Robertson, R. (1995), “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in Global Modernities, M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson, eds., Sage, London, pp. 25-44. K
LisbethUge 38 Mandag 19/9 kl.8-9.50.Forelæsning 2:Globalisering organisationskultur og identitetsdannelse
 • Virksomhedens værdier som en global platform
 • Nationale versus globale værdier
 • Lokale og globale identiteter og kulturer
 • Virksomhedens globale kommunikation og værdistrategier
 • Castells, Manuel (2004), "Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint", in The Network Society. A Cross-cultural Perspective, Manuel Castells, ed., Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA, Edward Edgar, pp. 3-45. K
 • Lull, James, "The push and pull of global culture", in Media and Cultural Theory, James Curran and David Morley, eds., Routledge, London, pp. 44-58 K
LisbethUge 38 Onsdag 21/9 kl.8-9.50.Forelæsning 3:Virksomhedskommunikation i et globaliseret marked
 • Mangfoldighedsledelse – produkt og personale tilpasning - ensretning eller differentiering?
 • Forskellige organisationskulturer indenfor virksomheden
 • Hildebrandt, S. & Brandi, S. (2003), Mangfoldighedsledelse, Børsen, København, pp. 22-40 K
 • Anil, K. Gupta & Vijay Godvindarajan (2002) Cultivating a global mindset. Academy of Management Executive Vol 16. No 1.
LisbethUge 39 Mandag 26/9 kl.8-9.50.Forelæsning 4:Virksomhedskommunikation i en global virksomhed
 • Branding i en globaliseret kontekst
 • Globale og nationale virksomheds- og kulturer
 • Virksomhedskommunikation fra et dansk perspektiv
 • Kulturel “oversættelse” af produkter og ydelser fra en kulturel kontekst til en anden
 • Day, G.S. & Reibstein, D.J. (2004), “Managing brands in global markets”, in The INSEAD-Wharton Alliance on Globalizing. Strategies for Building Successful Global Businesses, H. Gatignon & J. Kimberly with R.E. Gunther, eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 184-206. K
Gæsteforelæser: Thomas Jorgensen, Director of Internal Communication and Company Branding Carlsberg Intern kommunikation strategi
LisbethUge 39 Onsdag 28/9 kl.8-9.50.Case præsentationerECCO and Novozymes cases (details to be posted on site-scape).
Politisk globalisering
HansUge 40 Mandag 3/10 kl.8-9.50.Forelæsning 1Politisk globalisering og styring
 • Teorier om global styring
 • Polycentrisme og netværk
Jan Aart Scholte (2005) ‘Globalization and Governance: From Statism to Polycentrism’, pp. 185-223, in Globalization – A Critical Introduction, Basingstoke: Palgrave MacMillan Peter Dicken, Philip F. Kelly, Kris Olds and Henry Wai-Chung Yeung (2001)Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analysing the global economy’, Global Networks 1(2)(2001) 89–112 Supplerende læsning Wendy Lamer and William Walters (2004) ‘Globalization as Govemmentality’ Alternatives. Global, Local, Political 29 (2004), 495-514
HansUge 40 Onsdag 5/10 kl.8-9.50.Forelæsning 2Statslige og ikke-statslige aktørers rolle i global styring
 • Nye domæner, aktører, praksisser
 • Global styring og social ansvarlighed
 • Aktivisme
John G. Ruggie (2004) ‘Reconstituting the Global Public Domain — Issues, Actors, and Practices’ European Journal of International Relations10(4): 499–531 David L. Levy and Rami Caplan (2008) ‘Corporate Social Responsibility and Theories of Global Governance’, pp.432-451 in Andrew Crane et.al The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press Supplerende læsning Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) ‘Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction’ pp 1-39 in Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) Activists Beyond Borders. Ithaca: Cornell University Press

Hans

Uge 40
Fredag d.7/10
kl.8-9.50
Forelæsning 3
Politisk globalisering og virksomheder

 • Politisk risikohåndtering
 • Styring gennem reputation og synlighed
 • Virksomheder i samarbejde og konflikt med internationale organisationer og netværk

Terry O’Callaghan (2007) 'Disciplining Multinational Enterprises: The Regulatory Power of Reputation Risk', Global Society, 21 (1), 95 — 117

Hans Krause Hansen (2011) ‘Managing Corruption Risk’, Review of International Political Economy 18(2):251-275


Andreas Rasche (2009) ‘ “A Necessary Supplement” What the United Nations Global Compact Is and Is Not’, Business and Society, 48(4), 511-537

Supplerende læsning:

Peter Utting and Ann Zammit (2008) ‘United Nations-Business Partnerships: Good Intentions and Contradictory Agendas’
Journal of Business Ethics(2009) 90:39–56

Hans

Uge 41
Mandag
10/10
kl.8-9.50.
Forelæsning 4
Gæsteforelæsning

TBA
Repræsentant fra Coloplast, IBM eller Transparency International
Lawrence Cockcroft (2008) ‘Corporate Corruption. Challenges in a Changing World’. ICC Commercial Crime Series: London, pp. 5-30


Peter Larmour (2006) ‘Civilizing techniques: Transparency international and the spread of anti-corruption’, B. Bowden & L. Seabrooke: Global Standards of Market Civilization, pp. 95-106. London: Routledge.


Hans

Uge 41
Fredag
14/10
kl.8-9.50
CasepræsentationerDetails will be posted on LEARN
 


Økonomisk globalisering


Michael

Uge 43
Mandag
24/10

kl.8-9.50.

 

Økonomisk globalisering: Udfordringer og muligheder

 • Hvad er økonomisk globalisering?
 • Økonomiske globaliserings og lokaliseringsfaktorer
 • Teoretiske tilgange til økonomisk globalisering
 • Hvad er konsekvenserne for Danmark af økonomisk globaliseringen?

 • Dicken, P. (2007), Chapter 2, “A new Geo economy”, in Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, SAGE Publications Ltd, London. pp. 7-31. K
 • Mauro F. Guillén (2001), “Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Six Key Debates in the Social-Science Literature.” Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001), pp. 235-260.
 • DI, Sådan ligger landet, Globaliseringsredegørelse 2011, Copenhagen, 2011 (extracts)

Michael
Uge 44
Mandag
26/10
kl.8-9.50.

.

Virksomheders globale investeringsstrategier

 • Teoretiske tilgange til virksomheders globale investerings-strategier
 • Hvorfor, hvor og hvordan investerer virksomheder i udlandet
 • Mønstre i danske virksomheders etableringer i udlandet

 • Dicken, P. (2003), Chapter 7, “Transnational corporations”, Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, SAGE Publications Ltd, London. pp. 198-221. K
 • Hennart, F., (2008), Theories of the Multinational enterprise, In Rugman, A. Oxford handbook of international business, pp 125-145 K
         <>▪  </>▪  </> MichaelUge 44 Onsdag 31/10  kl.8-9.50.  <//><//>  

Virksomheders outsourcing og offshoring strategier i lavtlønslande

 • Hvad er offshoring og outsourcing?
 • Hvordan kan vi teoretisk forstå outsourcing/ offshoring?
 • Hvorfor og hvordan outsourcer og offshorer virksomheder?
 • Mønstre i danske virksomheders offshoring.

         <>▪   </></></></></>▪   </>▪   </>▪   </> Mette AndersenUge 43 Onsdag 2/11  kl.8-9.50.   <//><//><//><//><//><//><//><//>  

Gæsteforelæsning

 • Introduktion til begrebet ”virksomheders sociale ansvar"
 • Virksomheders sociale ansvar i et dansk og globalt perspektiv
 • CSR i Indien

         <>▪  </></></></></></></></></></></></></></></>▪  </> MichaelUge 45 Mandag 7/11  kl.8-9.50.  <//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//><//>  

Case præsentationer
 • Case: FLS offshoring to India, in Hansen et al, Strategies in emerging markets: A case book on Danish MNCs in China and India, Copenhagen Business School Press, 2010.

 • Case: Carlsberg entry strategi in China, in Hansen et al, Strategies in emerging markets: A case book on Danish MNCs in China and India, Copenhagen Business School Press, 2010.

Alle undervisere

Uge 45
Onsdag
9/11

kl.8-9.50.

Afrunding af faget og Evaluering