English   Danish

2011/2012  KAN-MLM_67  Økonomi og politik i EU

English Title
Økonomi og politik i EU

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Erik Lonning - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Secretary NBA
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde på det økonomiske område, så de studerende kan se, hvor meget økonomien ”fylder” i EU.
Målbeskrivelse:
Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan:
- Undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold
- Undersøge og sammenligne samspillet mellem nationale forhold i Europa, EU-forhold og globale forhold i en realøkonomisk kontekst – og diskutere løsninger på de udfordringer, der er i dette samspil
- Formulere skriftligt teoretiske og empiriske økonomiske sammenhænge i EU-regi på en struktureret og nuanceret måde ved anvendelse af den økonomiske fagterminologi
Forudsætninger
et solidt kendskab til EU interne politikker – med hovedvægten på den økonomiske udvikling i EU
Eksamen
Økonomi og politik i EU
Økonomi og politik i EU:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Eksamensform, hjælpemidler og bedømmelse: skriftlig individuel hjemmeopgave, max. 10 NS a 2275 t.e.

Syge/omprøve foregår som ordinær eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

efter en gennemgang af de økonomisk-politiske integrationsteorier, der er en nødvendig forudsætning for en forståelse af den aktuelle økonomiske situation i det europæiske samarbejde, arbejdes der med følgende temaer: ØMU-samarbejdet, det indre Marked, EU’s budget, EU’s strukturpolitikker: landbrugspolitikken, fiskeripolitikken, regionalpolitikken,- og EU’s eksterne økonomiske relationer.

Undervisningsformer
forelæsninger m.v.
Litteratur

Ali El-Agraa (edit.): The European Union, Economics and Politics, Eight edition, Cambridge University Press, 2007; Morten Kelstrup m.fl.: Europa i forandring, Hans Reitzels Forlag, 2008; Statistisk Tiårsoversigt 2011.