English   Danish

2011/2012  KAN-MLM_V02  Det danske EU-formandskab 1. halvår 2012

English Title
The Danish EU Presidency: 1 half 2012

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Underviser: Erik Lonning, sekretær: Tine Silfvander (ts.iadh@cbs.dk)
Fagområde/Category
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan:
  • Undersøge og dokumentere EU’s aktuelle situation i foråret 2012
  • Undersøge og sammenligne det nationale niveau i EU med EU-niveauet, og diskutere løsninger på de aktuelle udfordringer, som det europæiske samarbejde står over for
  • Skriftligt formulere empirisk forankrede sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde ved hjælp af relevante integrationsteorier
Forudsætninger
Et solidt EU-kendskab, herunder en basal økonomisk viden om europæisk økonomi og global økonomi
Eksamen
Det danske EU-formandskab 1. halvår 2012
Det danske EU-formandskab 1. halvår 2012:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
skriftlig hjemmeopgave, max. 10 NS a 2275 t.e. pr. studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde, hvor de studerende vil blive ”aktive” deltagere i den aktuelle beslutningsproces, som vil præsentere de studerende for en række fremadrettede speciale-emner.

 


Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.