English   Danish

2011/2012  KAN-STKO  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Esben Karmark - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
  • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
  • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
  • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksiv til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Eksamen
Strategi og kommunikation
Strategi og kommunikation:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
En 20 minutters individuel mundtlig eksamen i pensum på baggrund af gruppesynopsis (4 sider) skrevet i grupper på 2-3 studerende. Skriver den studerende alene er længden på synopsis 3 ns. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, stave- og formuleringsevnen samt den mundtlige præstation.

For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.

For omprøve gælder følgende bestemmelser: Studerende der ikke består den ordinære eksamen, skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i november/december. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget, at den studerende har gennemført en studenterpræsentation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategi og strategisk kommunikation (corporate communication). Denne forståelse bygger for det første på en grundlæggende forståelse af, hvad strategi er og hvorledes strategien påvirker og påvirkes af omgivelserne. Dernæst skal de studerende opnå en forståelse for, hvilken rolle intern og ekstern kommunikation spiller i den strategiske proces. Sidst skal de studerende have en forståelse for, hvordan forandringer – og i særdeleshed forandringsprocesser – er blevet et permanent vilkår (men fortsat er problematisk) for virksomheden.

Undervisningsformer
Kurset gennemføres over 20 gange, som består dels af 2 x 45 minutters forelæsninger samt diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver. Kurset veksler mellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejder/øvelser, plenumoplæg og diskussioner, studenterpræsentationer, plenumdiskussioner af disse samt enkelte gæsteforelæsninger. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) gennemfører mindst en præsentation på holdet.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Workshop 16 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 195 timer
Eksamensforberedelse 194 timer
Litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen, L.T. M. Morsing & G. Cheney (2008). Corporate Communications – Convention, Complexity, and Critique. Thousand Oaks: Sage
Schutlz, M; M.J. Hatch & M. Holten Larsen (2000). The Expressive Organization – Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand. Oxford: Oxford University Press.
For øvrig litteratur:
Se nedenstående oversigt over kurset. Som udgangspunkt kan artikler findes på CBS library’s databaser. Udvalgte artikler uploades på Sitescape.

10) Kursusplan (undervisning er tirsdage og torsdage fra 13.30-15.10 i ugerne 36-46)

Lek-tionUgeTemaLitteraturUnder-viser
136
Tirsdag
15:20
 
Introduktion til faget: Nye vilkår for strategisk kommunikation, konkurrence, konkurrencemæssige fordele og værdiskabelse.
Fagets temaer, deres sammenhæng og effekt på virksomheders konkurrencemæssige fordele.
Undervisningsformat, gruppeinddeling og forventningsafstemning.
Peteraf, M. & Barney, J. (2003). Unraveling the resource-based tangle. Managerial Decision Economics, 24: 309-323 (fokus på s. 313 nederst til s. 316 nederst).
Zahra, S. A. & O'Neill, H. M.(1998).Charting the landscape of global competition: Reflections on emerging organizational challenges and their implications for senior executives. Academy of Management Executive,12 (4): 13-21.
Hamel, G. (2009). Moon shots for management. Harvard Business Review, February: 91-98 (kun tabellen “Management’s Grand Challenges” er pensum).
Christensen, L.T., Firat, A.F. & J. Cornelissen (2009). ”New tensions and challenges in integrated communications”. Corporate Communications: An International Journal. Vol 14. No. 2: 207-219
Christensen, Morsing & Cheney (2008), chps. 1-3
CS & MR
236
Torsdag
15:20
Hvordan kan vi forstå strategi? Perspektiver på strategiSchendel, D. & Hofer, C. W. (1979). Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning. Boston: Little Brown, pp. 1-18. (Oploades på CBSlearn).
Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.
MR
337
Tirsdag
15:20
Corporate Communication: Koncepter, temaer, idéer, kritikSchultz, Hatch & Holten Larsen (2000). Chaps. 1, 2, 15
Christensen, Morsing & Cheney (2008). Chaps. 4-6
CS
Det Eksterne Perspektiv
437
Torsdag
13:30
Det eksterne strategiperspektivPorter, M. (2008). The five competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, January 2008: 79-93.
Brandenburger, A. M. & Nalebuff, B. J. (1995). The right game: Use game theory to shape strategy. Harvard Business Review, July-August: 57-71.
MR
538
Tirsdag
13:30
Kritik af det eksterne strategiperspektivMcWilliams, A. & Smart, D. L. (1993). Efficiency v. structure-conduct-performance: Implications for strategy research and practice. Journal of Management, 19 (1): 63-78.MR
638
Torsdag
13:30
Corporate Communication som konkurrencemæssig fordelSchultz , Hatch & Holten Larsen (2000). Chap. 7, 9, 14
Christensen, Morsing & Cheney (2008). Chaps. 7-8
ME
739
Torsdag
13:30
Samarbejde mellem virksomheder:En nødvendighed for at opnå konkurrencemæssige fordeleAhuja, G. (2000). Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly, 45: 425-455.
Pisano, G. P. & Verganti, R. (2008). Which kind of collaboration is right for you? Harvard Business Review, 86: 78-86.
MR
840
Tirsdag
15:20
Corporate Communication som samarbejde og netværkByrd, L.S. (2009). “Collaborative Corporate Social Responsibility. Corporate Communications: An International Journal . Vol 14. No. 3.
Laoma-aho, V & Paloviita, A. (2010). “Actor networking stakeholder theory for today’s corporate communications”. Corporate Communications: An International Journal. Vol 15. No. 1. Pp. 49-67
ME
940
Torsdag
13:30
CSR: En måde at opnå konkurrencemæssige fordele?Porter, M. & Kramer, M. (2002). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy: Competitive Context. Harvard Business Review, 80 (12): 56-68.
Devinney, T. (2009). Is the socially responsible corporation a myth? The good, the bad, and the ugly of corporate social responsibility. The Academy of Management Perspectives, 23 (2): 44-56.
MR
1041
Tirsdag
13:30
CSR, Corporate Branding & Corporate CommunicationPolonsky, M. & Javons, C. (2009). “Global branding and strategic CSR: An overview of three types of complexity”. International Marketing Review. Vol 26. No. 3 pp. 327-347.
Morsing, M. & Schultz, M. (2006). “CSR Communication: Stakeholder information, response and involvement strategies”. Business Ethics: a European Review. Vol 15. No. 4.
ME
1141
Torsdag
13:30
Reputation, issues og krise managementSchultz, Hatch & Holten Larsen (2000) Chap. 6
Frandsen & Johansen. Håndbog i Strategisk Public Relations. Kap. 11-12 (Uploades på Sitescape).
CS
 41
Fredag
8.55
Prøvesynopsis – kick-off  
Det Interne Perspektiv
1242
Mandag
Det ressourcebaserede perspektivBarney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17: 99-120
Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18: 509-533.
MR
1342
Onsdag
Vidensledelse og organisatorisk læringArgote, L., McEvily, B & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management Science, 49 (4): 571-582.
Reinholt, M., Pedersen, T. & Foss, N. J. (forthcoming). Why a central network position isn’t enough: The role of motivation and ability for knowledge sharing in employee networks. Academy of Management Journal.
Crossan, M M., Lane, H. W. & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: From intuition to institution. Academy of Management Review, 24: 522-537.
 
MR
1443
Tirsdag
13:30
Organizational identity som organisatorisk ressourceSchultz, Hatch & Holten Larsen (2000). Chap. 3
Ravasi, D. & Schultz, M. (2006). “Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture”. Academy of Management Journal. Vol. 49. No.3
MS
1543
Torsdag
13:30
Corporate Communication i et læringsperspektivGioa, D.A., Schutlz. M. & K. G. Corley (2000). Organizational identity, image and adaptive instability. Academy of Management Review, vol. 25. No. 1 (Jan . 2000) pp. 63-81.
Holden, N. & Karmark, E. (2002). LEGO: transferring identity knowledge in. Holden. N. Cross-cultural management, Prentice-Hall. (Uploades på Sitescape).
CS
1644
Tirsdag
15:20
Beslutningstagen og motivation i organisationerMarch, J. (1994). A primer on decision making. New York: The Free Press (kap. 1: Limited rationality).
Gagné, M. & Deci, E. L. (2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26: 331-362.
MR
1744
Torsdag
13:30
Knowledge governanceFoss, N. J. (2007). The emerging knowledge governance approach: challenges and characteristics. Organization, 14: 29-52.NJF
 44
Fredag
08.55
Prøvesynopsis workshop  
1845
Tirsdag
13:30
Living the brandKarmark, E. (2005). Living the brand in: Schultz, M. et al. Corporate Branding – Purpose, People, Process. CBS Press. (Uploades på Sitescape).
Kernstock, J. & Brexendorf, T.O. (2009). ”Implications of Harbermas’ theory of communicative action for corporate brand management”. Corporate Communications: An International Journal. Vol. 14. No. 4
CS
1945
Torsdag
13:30
Et holistisk syn på strategi: en kombination af det eksterne og interne perspektivAmit, R. & Schoemaker, P. (1993) Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14: 33-46.MR
2046
Torsdag
13:30
Opsamling & Eksamen CS & MR