English   Danish

2012/2013  BA-EOK_BE  Business English

English Title
Business English

Course information

Language English
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course coordinator
 • Dorrit Faber - Department of International Business Communication
 • Mette Hjort-Pedersen - Department of International Business Communication
Undervisningssprog: Dansk og engelsk
Main Category of the Course
 • Language and Intercultural Studies
Last updated on 16-07-2012
Learning objectives
Den studerende skal kunne
 • varetage selvstændig tekstproduktion på engelsk i praksisnære situationer inden for genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
 • oversætte tekster til engelsk inden for relevante genrer
 • tilpasse tekster til de sproglige, stilistiske og formelle konventioner, der gælder for genren, samt til målgruppe, kommunikationssituation og tekstens formål
 • bruge relevant fagterminologi korrekt
 • udtrykke sig på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk
 • redegøre for valg, der er truffet ifm. udarbejdelsen af teksten
Examination
Business English
Individuel skriftlig caseopgave (hjemmeopgave):
Type of test Home Assignment
Marking scale 7-step scale
Second examiner Second internal examiner
Exam period Winter Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Examination
Ordinær prøve:
24-timers individuel skriftlig caseopgave(hjemmeopgave) bestående af:

a) enten 1) eller 2) - afgøres ved lodtrækning
1) selvstændig udarbejdelse af tekst på engelsk inden for de gennemgåede genrer
2) oversættelse af dansk tekst til engelsk

b) redegørelse for valg i forbindelse med udarbejdelsen af a).

Omfang på opgaveløsning:
a) Max. 1 normalside
b) Max. 1 normalside

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge-/omprøve: Som den ordinære prøve
Course content

Som forudsætning for at opnå læringsmålene skal den studerende 

 • tilegne sig grundlæggende viden om fagsproglige tekster
 • tilegne sig grundlæggende indsigt i oversættelsesteori
 • udbygge sin viden om forskellige virksomhedstyper og virksomheders ageren på markedet
 • arbejde med målgruppe, interkulturalitet og teksters formål
 • træne kritisk brug af relevante hjælpemidler
Der bygges ligeledes videre på den viden om genre, der er erhvervet i kurset Text and text production.
Teaching methods
Undervisningsformerne på kurset består af en blanding af holdtimer, workshops og individuel eller gruppevis løsning af caseopgaver, der baseres på erhvervsrettede, praksisnære problemstillinger. Opgaverne indeholder elementer af refleksion over sproglige og kommunikative valg, valg i forbindelse med informationssøgning og praktisk sprogproduktion.

Herudover indgår der individuelle, skriftlige hjemmeopgaver i kurset.
Student workload
Undervisning 20 hours
Forberedelse 62 hours
Hjemmeopgaver 30 hours
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 hours
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 hours
Expected literature

Compendium Business English 2012 (forthcoming)
baseret på uddrag af fx:
 
Aggerholm, Helle Kryger  et al.(2009) Intern Kommunikation Under Forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
Morrison, Janet (2011). The International Business Environment, 3rd ed. New York: Palgrave
Macmillan
Askehave & Norlyk (eds). Meaning and messages. Intercultural business communication.
Århus: Academia
Ditlevsen, Marianne Grove (2007). Sprog på arbejde – Kommunikation i faglige tekster.
Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur
Varner, Iris & Linda Beamer (2005) Intercultural communication in the Global Workplace. Boston:MacGraw-Hill


Herudover arbejdes med:
Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwarz: A Concise Contrastive Grammar of English
 

Last updated on 16-07-2012