English   Danish

2012/2013  BA-HAJ_ARB  Arbejdsret

English Title
Employment Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2012
Læringsmål
Det er målet med faget, at de studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Redegøre for arbejdsgiveres og arbejdstageres retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt.
  • -Identificere relevante arbejdsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete problemstillinger i arbejdsretlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Eksamen
Arbejdsret
Arbejdsret - skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Prøven afholdes i december/januar og bedømmes med ekstern censur.

Syge- og omprøve afholdes i februar/marts efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 16 i Studieordningen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen sigter på at kvalificere de studerende til at løse personalejuridiske problemer i danske og internationale virksomheder. Arbejdsretlige regler har stor praktisk betydning for virksomhederne. Der er tale om bestemmelser vedrørende ansættelse og afskedigelse, om ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster vedrørende løn og arbejdsvilkår, om information og høring af de ansatte og om krav efter arbejdsmiljølovgivningen. På det danske arbejdsmarked er der høje organisationsprocenter og de fleste arbejdsgivere er forpligtet af en kollektiv overenskomst. Reglerne herom gennemgås i den kollektive arbejdsret, mens kontraktrelationen mellem en enkelt ansat og en arbejdsgiver behandles i den individuelle arbejdsret. Dansk arbejdsret er i meget høj grad præget af regler på EU-niveau. Undervisningen giver en generel indføring i hele det arbejdsretlige system. Der lægges vægt på at fremdrage den EU-retlige baggrund for de danske regler og den internationale sammenhæng.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206,25 arbejdstimer på følgende vis:

deltagelse i og forberedelse af forelæsninger: 160 timer
eksamensforberedelse: 46,5 timer
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 22 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektiopnsplanen på Learn.

Sidst opdateret den 15-08-2012