English   Danish

2012/2013  BA-IMK_VFKJ  Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

English Title
Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Henvendelser vedr. faget bedes rettet til
Underviser: Søren Marquadt Frederiksen - smf.ikk@cbs.dk;
Sekretær: Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 23-04-2012
Læringsmål
De studerende skal kunne:
  • beherske journalistiske virkemidler og arbejdsmetoder.
  • vinkle og styre en historie i forhold til læseren.
  • vinkle og styre et interview.
  • demonstrere en hensigtsmæssig brug af nyhedskriterier.
  • opbygge en historie efter journalistiske principper og anvende tekstindgange der er fængende og sigende for vinklingen.
  • skrive et journalistisk sprog der er klart, levende og pointeret.
  • demonstrere genrebevidsthed.
Eksamen
.
Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave. De studerende afleverer to selvvalgte artikler. I alt max 6 normalsider. Syge/omprøve: samme som ved ordinær eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset henvender sig til studerende der vil arbejde med journalistik og praktisk kommunikation i organisationer og virksomheder. Kurset vil styrke de studerendes journalistiske færdigheder, så de bliver i stand til at skrive læseværdige artikler, der fungerer på journalistiske præmisser. Hvordan man bruger journalistiske kvaliteter til at udfærdige interessant virksomhedskommunikation.
 
Kurset har fokus på tre ting: 1. At beskrive og diskutere hvordan kommunikation kan varetage virksomheders strategiske målsætninger. 2. At træne den studerendes journalistiske kompetencer, så de kan bruge journalistiske genrer, arbejdsmetoder og virkemidler til at udfærdige interessant virksomhedskommunikation. 3. At undgå typiske fejl i virksomhedskommunikation.
 
Kurset består af analytiske og teoretiske diskussioner samt produktion af journalistiske artikler på baggrund af teori og analyse. Vi laver øvelser, gennemgår eksempler og diskuterer kvaliteter og mangler i genrer og virksomhedskommunikation. Du skriver en række journalistiske artikler, bl.a. nyhedsbreve, portræt, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne.Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.

 

Undervisningsformer
De studerende skriver en række journalistiske artikler, bl.a. nyhedsbreve, portræt, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.
Foreløbig litteratur

Grundbog

Søren Marquardt Frederiksen: Skriv så du bliver læst. Journalistik for kommunikationsfolk. Gyldendal Business 2011.
 

Supplerende litteratur

Lars Bjerg: Som man spørger. Forlaget Ajour.

Solveig Schmidt: Journalistikkens grundtrin 2. Forlaget Ajour.

Sidst opdateret den 23-04-2012