English   Danish

2012/2013  BA-IVK_KS2F  Culture and society 2 - French

English Title
Culture and society 2 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 2 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Den studerende skal tilegne sig en grundlæggende viden om det franske samfunds opbygning og om fransk kultur. Hvor det er muligt inddrages det komparative aspekt. Den studerende skal samtidig forbedre sin mundtlige kommunikationsevne og sin evne til at vælge adækvate kommunikationsstrategier i diskussioner omkring de nævnte emner.
Examination
Kultur og samfund 2:
Type of test Oral Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner Second internal examiner
Exam period May/June
Aids With time for preparation
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelsestid: 15 minutter. Eksaminationstid: 15 minutter inkl. votering. Hjælpemidler i forberedelsen: fransk-fransk ordbog, dansk-fransk ordbog, fransk-dansk ordbog samt pensumbøger. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af viden om indhold og mundtlig sprogfærdighed.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal:
- dokumentere grundlæggende viden om 8 udvalgte emner inden for fransk kultur og samfund
- kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form samt indgå i dialog om det pågældende emne på et relativt flydende og basalt korrekt fransk uden kommunikationsforstyrrende fejl
Course content

En introduktion til det politiske system (forfatning, nationalforsamling, regering, politiske partier mm.) og udvalgte områder inden for fransk kultur.

Teaching methods
Holdundervisning og studiekredse. Holdundervisningen skal give et overblik over det politiske system, mens de forskellige studiekredse skal gå i dybden med et af de valgte emner inden for fransk kultur. Alle studiekredse skal vælge forskellige emner. Såvel undervisning som oplæg og diskussion foregår på fransk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 55 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012