English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SK3T  Language knowledge 3 - German

English Title
Language knowledge 3 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
En videreførelse af delmål 1 og 2 i Sprogkundskab 2. Disse mål opnås ved at give de studerende indsigt i yderligere dele af det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder end i Sprogkundskab 2.
Examination
Sprogkundskab 3 - Skriftlig prøve i praktisk grammatik:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed:90 minutter. Prøven består af indsættelsesopgaver, omformuleringsopgaver, analyseopgaver, identifikation og rettelse af basale grammatiske fej og konstruktion af sætninger efter oplæg.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Ud over de under udprøvningen af Sprogkundskab I specificerede mål skal den studerende kunne:
- lingvistisk terminologi inden for mere avancerede emner som konstituens og dependens, kongruens og rektion og valens
- beskrive et verbums valens under inddragelse af relevante eksempler
- beskrive og anvende valensbegrebet under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende præpositioner og deres rektion under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- identificere basale fejl inden for morfologi og syntaks i udvalgte eksempelsætninger
Course content

Kurset består af følgende delemner: teoretisk og praktisk grammatik.

 

I Teoretisk grammatik fortsættes den elementære indføring i dele af den moderne sprogvidenskab, der er relevante for den praktiske beskæftigelse med og beherskelse af det tyske sprog, med følgende emner:

  • konstituens og dependens
  • brugen af fleksionsformerne
  • verbernes valens
  • præpåsitionernes rektion

I Praktisk grammatik behandles en række grammatiske emner ud fra en praktisk synsvinkel.

Teaching methods
Holdundervisning og praktiske øvelser med vejledning.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Bruun Hansen, Agnete/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005), Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag.
Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag, 2. oplag.
Evt. yderligere litteratur fremgår at semesterplan

Last updated on 19-07-2012