English   Danish

2012/2013  BA-TIIN  Innovation og ny teknologi

English Title
Innovation and new technology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Rasmus Pedersen - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 17-09-2012
Læringsmål
Ved denne produkteksamen skal den studerende:
 • demonstrere produktet/prototypen og kunne vise væsentlige brugsscenarier
 • reflektere over produktet i forhold til fagets teoretiske værktøjer og rammer
 • kunne anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling (analyse, design, konstruktion, test) af et program/produkt
 • kunne bruge software værktøjer i forlængelse af de foregående semestre
Forudsætninger
2 år på Ha(it.) eller 2 år på BA(im)
Eksamen
.
Innovation og ny teknologi:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamenen består af:
 1. et produkt,
 2. en rapport på max. 15 normalsider,
 3. samt 20 min. individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af produktet, rapporten og den mundtlige eksamen.
Ekstern censur

Syge/om-prøven finder sted efter de samme bestemmelser som den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er et udadvendt fag som løbende tilpasses aktuelle IT trends og problemstillinger. Der vil være fokus på teknologisk støttede IT processer.
 
Der skabes et software (/hardware) forankret produkt eller service. Dette produkt vil enten blive programmeret med brug af eksisterende værktøjer fra Ha(it) uddannelsen eller introduceret på selve kurset.
 
Eksempler på produkter som kunne udvikles på kurset:
 • Mobil service
 • Android applikationer (som er baseret på XML/Java og dermed velkendt på Ha(it)
 • Firefox plugin
 • Google web applikation
 • ERP configuration
 • Plugin til ERP system
Faget er således et innovationsfag, som dels vil være teoretisk funderet i f.eks. Diffusion of Innovation af Everett Rogers, og i stor grad baseret på en faktisk software trend. Et eksempel på udvikling af en mobil applikation kunne være Android Application Development af Rick Rogers, John Lombardo, Zigurd Mednieks og G. Blake Meike.
Undervisningsformer
Antal lektioner:
26 á 2 timer

På faget gøres brug af årgangsundervisning, der anvender teoretiske dialog forelæsninger og øvelser eksemplificeret med aktuelle IT værktøjer.
Brug af e-læring
Faget anvender primært tilstedeværelsesundervisning, men bruger også andre moderne e-learning systemer til deling af dokumenter, wikier etc.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 26 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 50 timer
Produkt 40 timer
Rapport 40 timer
Eksamen + forberedelse 51 timer
Total: 225 timer
Sidst opdateret den 17-09-2012