English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-LOES  Lean Økonomistyring - årgang 2011 - afholdes i efterår

English Title
Lean Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdage kl 09.50-14.15 i uge 35,37,39,41 og torsdage kl 16.15-17.55 i uge 36,38,40,43 (ingen undervisning i uge 42)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
At redegøre for Lean som en potentiel mulighed for at øge organisatorisk effektivitet.

Viden:
Faget har til formål at give den studerende viden om Lean logikker vedrørende organisatorisk effektivitet samt relationen til økonomistyring.

Færdigheder:
Vurdere relationer mellem kunde og organisation, samt relationer mellem forskellige funktioner internt i organisation og på tværs af organisationer med henblik på at opnå systemisk effektivisering.

Kompetencer:
Tværfunktionel/proces manager i forbindelse med produktion og/eller produktudvikling, med kompetencer udi performancestyring.
Forudsætninger
Faget er kun tilgængeligt for studerende fra HD(SCM), HD R) og HD(ØP)
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamen afholdes den 8 og 9 november
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
20 minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse. Hjælpemidler der må benyttes til forberedelsen fastsættes i eksamensvejledningen i juli/august 2012. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær eksamen i november og syge-omprøve i november/december
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Redegørelse for potentialer såvel som faldgruber indeholdt i Lean-konceptet set i et konkurrencemæssigt perspektiv. Endvidere anlægges et økonomistyringsperspektiv på konceptet organisatorisk såvel som interorganisatorisk. Faget handler IKKE om at leane økonomistyringsfunktionen, men om at diskutere økonomistyringens rolle i leanede organisationer. 
 

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik.

Faget består af i alt 28 lektioner (5 ects) fordelt på fire lørdage x 5 lektioner og 4 torsdage x 2 lektioner. Dialog baseret undervisning med in-class cases og virksomhedspræsentationer.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kenneth Brinch Jensen kbj.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Endelig litteratur:
Jensen, Kenneth Brinch (red.): Kompendium til faget Lean Økonomistyring. HD i Supply Chain Management. Efterår 2012.

Sidst opdateret den 06-09-2012