English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_MM  Coaching som en del af den organisatoriske hverdag

English Title
Coaching som en del af den organisatoriske hverdag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Vibeke Willumsen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
 • Beskrive og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til coaching
 • Analysere og kritisk forholde sig til relevansen af coaching i organisatorisk kontekst på baggrund af fagets begreber, teorier, metoder og modeller
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Coaching som en del af den organisatoriske hverdag:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Coaching har gennem de seneste år vundet stigende indpas i danske og udenlandske virksomheder som en metode til at udvikle den enkelte medarbejder. Coachingbegrebet har mange ansigter, der tales om traditionel coaching, business coaching, ledelsesbaseret coaching, executive coaching m.m. Ydermere har vi igennem de sidste 10 år set coaching behandlet i stigende omfang i forskellige ledelsesbøger samt i pressen.

 

Dette valgfag vil derfor introducere forskellige grundlæggende begreber indenfor coaching og se på såvel coachingtraditioner samt -teknikker og – metoder. Faget vil i særlig grad koncentrere sig om de teoretiske og praktiske tilgange til coaching i den organisatoriske kontekst og dermed have størst fokus på den ledelsesbaserede coaching.

 

Undervisningen består primært af præsentation og diskussion af teorier, cases og anvendelse i egen organisatorisk kontekst. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen ved f.eks. øvelser og fremlæggelser.

Hensigten er at give de studerende en forståelse for anvendelsen af coaching i organisatorisk kontekst, således at de bliver i stand til at vurdere, hvornår og hvordan coaching er anvendelig og i lige så høj grad, hvornår coaching ikke er anvendelig som ledelsesværktøj.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor case-undervisning kombineres med de studerendes erfaringer og det teoretiske stof
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur
 • Susann Gjerde (2006): Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. Forlaget Samfundslitteratur, Danmark.
 • Søholm, T.M., J. Storch, A. Juhl, K. Dahl og A. Molly (2006) Ledelsesbaseret Coaching. Børsens Forlag, København.
 • Laursen, E., J. Nørlem og U. Thøgersen (2010): Coaching og organisationer. Hans Reitzels Forlag, København.   
 • Jepsen, B., M. Gade og K. Simonsen (2010): Coaching i organisationer. Academica, Århus. 
   
Sidst opdateret den 11-05-2012