English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_OO  Coaching – et værktøj i ledelseskassen

English Title
Coaching – et værktøj i ledelseskassen

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Hanne de Linde - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
 • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
 • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
 • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
 • Indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Eksamen
Coaching – et værktøj i ledelseskassen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Coaching er et af de nyeste ledelsesværktøjer, og der bliver i dag talt om coaching i alle mulige sammenhænge. Vi vil kigge lidt nærmere på hvad det egentlig er for et begreb, hvor kommer det fra og hvordan er det udbredt i dag. Coaching er beskrevet i mange forskellige teoretiske skoler, hvor nogle elementer går igen og andre områder er vidt forskellige. Der er eksempelvis langt fra den individbaserede coaching til coaching af relationer i organisationer. Det fælles ser ud til at være et udspring i den positive psykologi, og vi vil udforske den vinkel på coaching og derfra begive os ud i det systemiske univers samt kigge på det narrative og den filosofiske tilgang.(fx Hanne Moltke, Fogh Kirkeby, Reinhard Stelter, Allan Holmgren, Michael White, Pearce, Cooperrider, Csikszentmihalyi)

 

Med dette udgangspunkt vil faget med en indføring i grundbegreberne og forskningsresultater fra psykologien og andre studier af det menneskelige sind vil give deltagerne muligheden for at:

 

 • forstå hvornår der samtales, rådgives, sparres og hvornår der coaches
 • opnå større indsigt i sig selv som menneske,
 • styrke egen rolle som leder/medarbejder, og
 • styrke virksomhedens/organisationens effektivitet og konkurrenceevne.

 

I bund og grund drejer det sig om at forstå hvad coaching er og hvornår det kan/ ikke kan bruges i en organisatorisk kontekst

 

Faget forudsætter at Gitte Haslebo ”Relationer i organisationer” og den socialkonstruktionistiske tilgang er kendt stof, og faget bygger videre på denne basis. Desuden vil deltagerne:

 

 • Forstå hvad coaching er
 • Få en dybere indsigt i sammenhængen mellem motivation og coaching
 • Kunne skelne mellem coaching, mentoring og rådgivning
 • Forholde sig kritisk til de forskellige coaching ”skoler” og sammenligne styrker og svagheder
 • Analysere om en samtale bygger på coachende principper og i givet fald redegøre for hvilke principper er i spil
 • Forstå hvad coachende ledelse er
 • Udlede hvornår en coachende lederstil er det rette valg
 • Kunne anvende og demonstrere helt basale begreber fra coachingens verden

 

Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, og for at få det bedste udbytte arbejdes der i grupper med cases, der arbejdes med reflekterende grupper, der vil være kortere forelæsninger og der bliver mulighed for selv at ”tage egen medicin”, så der introduceres basale værktøjer til at kunne gennemføre en samtale, som en del af en coachende lederstil. De enkelte lektioner bliver understøttet af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.

 

Faget er krævende – både i henhold til at arbejde inden for nye paradigmer, men også i forhold til pensum.

Undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, og for at få det bedste udbytte arbejdes der i grupper med cases, der arbejdes med reflekterende grupper, der vil være kortere forelæsninger og der bliver mulighed for selv at ”tage egen medicin”, så der introduceres basale værktøjer til at kunne gennemføre en samtale, som en del af en coachende lederstil. De enkelte lektioner bliver understøttet af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur
 • Kim Gørtz: Coaching i perspektiv, 1. udgave, ISBN 9788741251417
 • Hanne V. Moltke: Systemisk Coaching, en grundbog, 1. udgave. ISBN 9788777065729
 • Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, optimaloplevelsens psykologi, 1. udgave. ISBN 9788777064463
 • Kenneth J. Gergen: Social konstruktion, ind i samtalen, 1. udgave. ISBN 9788777064197
 • Reinhard Stelter: Coaching, læring og udvikling, 1. udgave. ISBN 9788777063237
 • Gitte Haslebo: Relationer i organisationer (brugt tidligere på 2. modul)
Sidst opdateret den 11-05-2012