English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_RR  At lede i praksis

English Title
At lede i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Deltagerne vil igennem faget:
  • Få en forståelse for de relationelle og kontekstuelle forholds betydning for at kunne udøve ledelse
  • Få et overblik over forskellige former for ledelsesteorier
  • Kunne forholde sig kritisk til de forskellige former for ledelsesteorier og sammenligne styrker og svagheder
  • Kunne anvende aktuelle ledelsesteorier og demonstrere behændighed i anvendelsen heraf i relation til ledelsesopgaver fra egen hverdag
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Eksamen
At lede i praksis:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets perspektiv er, at se ledelse som en relationel og situeret praksis. Formålet er derfor, at de studerende skal lære om aktuelle teorier om ledelse, og udvikle egne evner til at bruge teorier for at reflektere over praktiske ledelsesudfordringer og for at finde nye handlemuligheder i disse. Endvidere er fagets formål, at de studerende udvikler evner at praktisk handlen i sådanne situationer ved at ressourcer for handling identificeres og handlestrategier formuleres.
Undervisningen vil bl.a. behandle hvilke roller ledere kan have; de relationelle dynamikker, der udspiller sig i organisationer; det værdimæssige grundlag for ledelse, mv.
Undervisningen vil være baseret på dialog-baseret forelæsninger og en række øvelser, der fokuserer på personlige ledelseudfordringer i de studerendes egen hverdag.
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor case-undervisning kombineres med de studerendes erfaringer og det teoretiske stof.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur
Bøger
Western, Simon (2007). Leadership: A critical text. London: Sage.

Health, Paula (2009). Lederskabelse – det personlige lederskab. København: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759313589 . (225 s).
 
Sidst opdateret den 11-05-2012