English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VJ11  E-handelsret

English Title
E-commerce law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 09.50-11.30, uge 6-20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - Juridisk Institut
Secretary Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Det er målet, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne yde virksomheder rådgivning om e-handelsretlige spørgsmål, ansvar, beskyttelse af persondata og ophavsret.
Forudsætninger
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA-JUR eller tilsvarende
Eksamen
Mundtlig eksamen (20 min.) uden forberedelse, uden hjælpemidler, ekstern censur.
Mundtlig eksamen (20 min.) uden forberedelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at kvalificere de studerende til at deltage i den retlige og økonomiske håndtering af problemer i forbindelse med udvikling, anvendelse og overdragelse af information via elektroniske medier, herunder især e-handel og ansvarsspørgsmål, inklusive professionelle rådgiveres ansvar. De fleste af de behandlede spørgsmål er EU-regulerede, fx i e-handelsdirektivet, databeskyttelsesdirektiverne eller i de ophavsretlige direktiver. Undervisningen vil derfor i vidt omfang angå samspillet mellem dansk ret og EU-ret i forhold til elektroniske medier.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen: E-handelsret, Kbhvn. 2011

Sidst opdateret den 17-10-2012