English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR03  Financial Risk Management

English Title
Financial Risk Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-09.40, uge 41
Fredag 08.00-11.40, uge 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 11-07-2012
Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
 • Teoretiske modeller til risikostyring
 • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for prisfastsættelse af risiko og porteføljesammensætning samt kapitalmarkedets rolle.
 • Dokumentere viden om derivater og deres anvendelse til risk management.
 • Dokumentere viden om projektvurdering og reale optioner, hedging samt naturlige hedges og anvendelse heraf i risikostyring.
 • Dokumentere viden om kvantitative modeller: Value at Risk og Corporate Risk Metrics.
 • Praktisk implementering af risikostyring
 • Redegøre for metoder og koncepter til implementering af risikostyring.
 • Give eksempler på praktisk løsning af konkrete risikostyringsopgaver.
 • Reflektere over alternative modellers anvendelighed
Forudsætninger
Forudsætter cm / cma 1. år er bestået.
Faget har en logisk sammenhæng til øvrige fag, der knytter sig til Corporate Governance, eks. IT Governance og IT-revision, Governance and Internal Control etc. Faget kan derudover kombineres med en lang række andre fag. FIR-studerende kan ikke læse dette fag.
Eksamen
Mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Uden forberedelse og uden hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget lægges vægt på at anvende teoretiske modeller i relation til praktiske problemstillinger. Revisors opgaver ved vurdering af virksomhedens risk management policy indgår som del af kurset.

I faget gennemgås bl.a.:

 • Risiko og porteføljeteori samt kapitalmarkedets rolle
 • Motiver til hedging og risikodiversifikation
 • Derivater og deres anvendelse til risk management
 • Naturlige hedges og reale optioner i risikostyringen
 • Nyere kvantitative modeller (bl.a. Value at Risk og Corporate Risk Metrics fra J.P. Morgan)
 • Corporate governance, offentliggørelse af virksomhedens risk management policy og revisors rolle
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger med aktiv deltagelse fra de studerende.
Foreløbig litteratur

Mark Grinblatt and Sheridan Titman: "Financial Markets and Corporate Strategy"

2nd edition, Irwin McGraw Hill (seneste udgave)

Philip Jorion: “Value at Risk”, 3rd edition, McGraw Hill (seneste udgave)

Sidst opdateret den 11-07-2012