English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR12  Offentlig budget og regnskabsvæsen

English Title
Public sector budgeting and accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 11.40-14.15, uge 6-13, 15,16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
 • Underviser
  Rolf Elm-Larsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 31-10-2012
Læringsmål
Formålet med kurset er at give deltagerne en dyberegående forståelse af den offentlige sektors budgetters og regnskabers praktiske samt teoretiske problemstillinger.
Målet med undervisningen er at sikre, at den studrende får et indgående kendskab til principper og teknikker bag offentlig regnskabsaflæggelse samt den administrative og politiske anvendelse af regnskaberne.

Målbeskrivelse:
Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare indholdet af begreber vedrørende offentligt og budgetregnskab
 • Forstå, konkretisere og anvende de begreber, teorier og metoder indenfor emnet offentligt budget og regnskab
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af samspillet den offentlige regnskab organisering og den offentlige sektors opgaver
 • Anvende case studier som metode ved undersøgelse af problemstillinger indenfor offentligt budget og regnskab
Forudsætninger
Samfundsvidenskabelig metode.
Eksamen
Mundtlig prøve:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Mundtlig eksamen (20 min. uden forberedelse) med udgangspunkt i et skriftligt mini-projekt (10-15 sider). Projektet udarbejdes i grupper på 2-3 personer. Der er ekstern censur og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af mini-projektet (2 timer pr. gruppe).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De primære elementer i kurset er følgende:

 • Budget og regnskabsteori i den offentlige sektor
 • Regnskab og Public Governance
 • Regnskab i den offentlige sektor: Struktur og funktion, Det juridiske grundlag for offentligt regnskab, Regnskabsstandarder i den offentlige sektor
 • Regnskabsprincipper

Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og vil også fokusere på offentlige organisation, strategi og ledelse.

Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som deltagerne møder i praktisk budget- og regnskabspraksis.

Modulet gennemgår og arbejder med konkrete problemstillinger, som demonstrerer, hvorledes samfundsvidenskabelig teori og metode kan anvendes i den offentlige sektors regnskabsvæsen.

Under kurset vil der blive arbejdet med blandt andet følgende konkrete offentlige regnskabssystemer: EU’s regnskab, det statslige regnskabsvæsen, det kommunale regnskabsvæsen og tilskudsmodtagende institutioner.

Undervisningsformer
Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv. Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget. Det kan ikke forventes, at stoffet gennemgås i detaljer.
Faget benytter sig af gæsteforelæsere, der har særligt teoretisk eller praktisk kendskab til den offentlige sektors budget og regnskab.
Foreløbig litteratur

Jones, Rowan & Maurice Pendlebury: Public Sector Accounting. Financial Times Press 2010.
Shah, Anwar (ed): Budgeting and Budgetary Institutions. The World Bank 2007
Endvidere vil der blive anvendt publikationer, der er tilgængelig på Internettet herunder relevant lovgivning og regnskabsstandarder vil blive inddraget i undervisningen.

Sidst opdateret den 31-10-2012