English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR18  Videregående regnskab II

English Title
Advanced financial accounting II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-10.35, uge 6-15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Jesper Møller Banghøj - Institut for Regnskab og Revision
 • Kursusansvarlig
  Kim Pettersson - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
De studerende skal:
 • Anvende deres litteraturkendskab fra faget ”Videregående Ekstern Regnskab I” til selvstændigt at gennemføre en videnskabelig undersøgelse. Dvs. opstille hypotese(-r), foretage modelvalg, indsamle data (i f.eks. DataStream) samt gennemføre de nødvendige statistiske tests (eks. i SAS) af deres hypotese(-r).
 • Trænes i at skrive videnskabelige artikler (dvs. til ”journals”). Dvs. opbygning –, argumentation – og præsentation af videnskabelige resultater i artikelformat.
 • Lære at vurdere kvaliteten af videnskabelige resultater indenfor kvantitativ kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning. Dvs. kvaliteten af data, statistisk metode samt argumentationen i den videnskabelige litteratur.
 • Kombinere ekstern regnskab med deres viden fra andre fag såsom finansiering, corporate governance, mikroøkonomi og statistik.
 • Udvikle selvstændighed gennem den kreative forskningsbaserede proces.
Forudsætninger
Kandidatstuderende på uddannelserne cand.merc., cand.merc.mat., cand.merc.aud., cand.merc.fir, cand.merc.asc., cand.merc.aef, cand.polit. eller tilsvarende.
Eksamen
Videregående regnskab II:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 30 minutter
 • De studerende skal i grupper (2-4 studerende pr. gruppe) skrive en forskningsbaseret artikel på max. 25 sider, som skal afleveres i slutningen af semestret.
 • Individuelmundtlig eksamen (30 min.) med udgangspunkt i de studerendes forskningsbaserede artikel. Intern censur.
 • Det skal understreges, at den forskningsbaserede artikel ikke er karaktergivende. Det er alene den studerendes præstation til den mundtlig eksamen, der er karaktergivende. Mao. udgør de studerendes forskningsbaserede artikel kun diskussionsgrundlaget til den mundtlige eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
 • At udvikle kompetencer til gennemførelse af et forskningsprojekt eller store specialiserede konsulentopgaver (f.eks. for EU-Kommissionen, brancheforeninger etc.) på et højt niveau.
 • At sætte de studerende i stand at tage det (vanskelige) selvstændige skridt fra at tilegne sig viden om eksternt regnskab til selv at undersøge relevante (praktiske) problemstillinger, dvs. ”learning by doing”.
 • At forberede de studerende i forhold til specialeskrivning og (ultimativt) et ph.d.-forløb.
 • At skabe progression i forhold til faget ”Videregående Ekstern Regnskab I”.
   
Undervisningsformer
Dialogbaseret holdundervisning
Foreløbig litteratur
Smith, M. (2011). Research methods in accounting. SAGE Publications.
Beaver, W. H. (1998). Financial reporting: An international revolution. Prentice Hall.
 
Supplerende litteratur:
 
Cody, R. P. and Smith, J. K. (2006). Applied statistics and the SAS programming language. Pearson Prentice Hall.
Stokes, M. E., Davis, C. S. and Koch, G. G. (2003). Categorical data analysis using the SAS system. SAS Institute & John Wiley&Sons.
Kothari, S. P. (2001). Capital market research in accounting. Journal of Accounting and Economics 31: 105-231.
Healy, P. M., and Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate governance and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics 31: 405-440.
Lee. C. M. C. (2001). Market efficiency and accounting research: A discussion of ‘Capital market research in accounting’ by S. P. Kothari. Journal of Accounting and Economics 31: 233-253.
Sidst opdateret den 17-10-2012