English   Danish

2012/2013  KAN-CMP_VKP  Soundscapes, terapihaver og brugercentreret design: Psykologiske sammenhænge mellem adfærd og kontekst

English Title
Soundscapes, therapy gardens and user-centered design: The psychology of context and behavior

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 09.50-12.25, uge 6-15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Gitte Skou Petersen - Institut for Informatik
Administrative contact person is Bodil Sponholtz, ITM (bsp.itm@cbs.dk)
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Kurset vil sætte den studerende i stand til at anvende forskellige teoretiske tilgange som værktøjer til at diskutere, analysere, designe og evaluere konkrete psykologiske sammenhænge mellem teknologi og kontekst, som de findes ifm. f.eks. it-systemer og arbejdspladser. Den studerende vil udvikle sin evne til at forholde sig både analytisk og problemløsende til konkrete problemstillinger, der opstår i arbejdet med teknologi, kontekst og menneskelig adfærd.
  • Forklare de enkelte teorier om kontekst og adfærd
  • Kunne identificere og forklare teoretiske nøgle-begreber og faktorer om kontekst og adfærd.
  • Kunne forklare den praktiske relevans af teoretiske nøgle-begreber og faktorer via praktiske eksempler
  • Kunne anvende et eller flere teoretiske nøgle-begreber eller faktorer som værktøjer i forbindelse med analyse, design eller evaluering af en given teknologi og dens kontekst
  • Kunne diskutere og præsentere resultaterne af anvendelsen af en eller flere psykologiske teorier som værktøjer ved analyse,design eller evaluering af en given teknologi og dens kontekst
Eksamen
Soundscapes, terapihaver og brugercentreret design: Psykologiske sammenhænge mellem adfærd og kontekst
20 minutters mundtlig eksamen med synopsis:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Eksamination
20 minutters mundtlig eksamen med synopsis, der udarbejdes i grupper á max 5 studerende. Synopsen må have et omfang af max 5 normalsider.
Syge-omprøve på samme vilkår som den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus er en introduktion til kontekstens psykologi. Kontekstens psykologi belyser, hvordan design og indretningen af vores nære fysiske omgivelser – teknologi og rum – påvirker menneskelig adfærd. Kurset vil via praktiske eksempler som it-systemer, åbne kontorlandskaber, hospitalsindretning og terapihaver analysere, hvorfor en nødvendig forudsætning for brugercentreret design er at have teoretiske værktøjer til at forstå sammenhængen mellem menneskelig adfærd og kontekst. Målet med kurset er at give de studerende en praktisk anvendelig værktøjskasse med relevant psykologisk viden, som kan anvendes til brugercentreret design af it-systemer, teknologi og rum.

Undervisningsformer
Forelæsninger, samt gruppeøvelser med fremlæggelser
Foreløbig litteratur

Dourish, P. (2004) Where the action is. The MIT Press

Frandsen, A.K et al (2009) Helende arkitektur. Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 29

Orlikowski, W.J. (2007) Sociomaterial practices: Exploring technology at work. Organization Studies, 28 (9), 1435-1448

Orlikowski, W.J. & Scott, S.V. (2008) Sociomateriality: Challenging the separation of technology, work and organization. The Academy of Management Annals, 2 (1), pp. 433-474

Schoggen, P. (1989) Behavior Settings. Stanford University Press

Sidst opdateret den 17-10-2012