English   Danish

2012/2013  KAN-CM_A104  Reklamen og dens omverden

English Title
Reklamen og dens omverden

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 11.40-13.30, uge 44
Mandag 11.40-16.05, uge 45-51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi
Secretary: Merete Skaalum Lassen (ml.marktg@cbs.dk)
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 10-07-2012
Læringsmål
Efter gennemførelse af valgfaget A 104 reklamen og dens omverden kan den studerende
- reflektere over for reklamens identitet, funktion og udfordringer
- analysere udviklingen i reklameudbud - og forbrug
- identificere og analysere forskellige reklameformer- og genrer
- identificere og reflektere over implicitte reklameformer
- relatere fagets begreber og teorier til konkrete kampagner
- vurdere og argumentere for metoder til evaluering af reklamens effekt
Forudsætninger
Det anbefales, at den studernde har en grundforståelse for Markedsføringens mekanismer/principper. Noget overlap med enkelte af MCM-linjens fag og må derfor ikke tages af MCM studerende.
Eksamen
4 timers skriftlig PC-eksamen MED hjælpemidler
Reklamen og dens omverden:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
4 timers skriftlig PC-eksamen MED hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Teorier om Reklamens rolle i samfundet, dens virkemidler, planlagte mål og mulige andre effekter internt og eksternt. Evaluering af dens effekt.

Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger med teori, cases og diskussion af aktuelle kampagner
Foreløbig litteratur

PBG: “Marketing Communications – a european perspective”, Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuns og
Joeri Van den Bergh, Fourth edition, Prentice Hall, 2010.

SF: “Sælger kreativ reklame?”, Susanne Fridberg, 1998 (Danske Reklame- og Relationsbureauers
Brancheforening - Ole Stig Lommers rejselegat 1998 . Kommer på SiteScape

SZ: "The End of Advertising as We Know It",Sergio Zyman. John Wiley & Sons, 2002

WS; “ Using communication Theory””, Sven Windahl, Benno Signitzer, Sagepublications, 2009

+ diverse artikler

Sidst opdateret den 10-07-2012