English   Danish

2012/2013  KAN-CM_F82  Boligøkonomi og finansiering

English Title
Boligøkonomi og finansiering

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 08.00-09.40, uge 36-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering
Underviser: Jens Lunde - jl.fi@cbs.dk
Administration: Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 26-04-2012
Læringsmål
Målet med valgfaget er, at de studerende:
• Erhverver et grundlæggende kendskab til bolig- og ejendomsmarkedernes funktion, særlige karakteristika og særlige rolle i en moderne markedsøkonomi.
• Tage udgangspunkt i de danske bolig- og ejendomsmarkeder og inddrage tilsvarende forhold fra andre lande.
• Kan analysere bolig- og ejendomsmarkedernes betydning for kapitalmarkedet og samfundsøkonomien.
• Kan anvende finansiel og økonomisk teori til at analysere fænomenerne på ejendoms- og boligmarkederne såvel som ved finansieringen.

Og at de studerende på basis af egne analyser af ejendoms- og boligmarkederne bliver i stand til:
o at forestå investeringsbeslutninger f.s.v.a. ejendomme
o at forestå finansieringen af ejendomme
o at forestå drift af ejendomme
o at rådgive andre herom
o at integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien.
Ved eksaminationen skal de studerende demonstrere, at de udtømmende opfylder fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, for at opnå karakteren 12.
Forudsætninger
I faget sammenføjes teori og empiri fra såvel finansielle og andre økonomiske fag som skattemæssige og juridiske områder.
Faget kan følges af alle kandidatuddannelser på CBS’s erhvervsøkonomiske fakultet.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen (lukket bog)
Boligøkonomi og finansiering:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
4-timers individuel skriftlig eksamen

Hjælpemidler: uden hjælpemidler.
Gerne PC-eksamen på CBS’s computere
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Boliger og ejendomme frembyder særlige økonomiske karakteristika. Videre analyseres ejendomsinvesteringers afkast og risici, bestemmelsen af ejendomspriser og prisdannelsen på markederne, boligudgifter samt user costs, ejendomsformue og capital gains and losses, boligens påvirkning af det øvrige forbrug, generationseffekter på boligområdet, boligformernes økonomi, reguleringen af boligformerne gennem bolig- og skattepolitik mv., valget mellem boligformerne, transaktionsomkostningerne, boligbeskatningen, boligsubsidierne og deres allokerings- såvel som fordelingsvirkninger, ejendomsejers finansielle gearing og valget mellem forskellige lånetyper, de finansielle institutioner på området, samt – for det meste integreret – boligens rolle i samfundsøkonomien. Fagets problemstillinger perspektiveres internationalt. Aktuelle problemstillinger inddrages ad hoc.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget vil give de studerende en både bredere og dybere indsigt i de økonomiske og finansielle aspekter ved bolig- og ejendomsmarkederne. Den kompetence vil selvfølgelig kunne anvendes direkte ved beskæftigelse inden for bolig- og ejendomssektoren eller ved herimod rettet finansiel aktivitet. Alle finansielle analytikere vil have stor nytte af en sådan indgående viden omkring disse emner, da både ejendomme og værdipapirer baseret herpå udgør væsentlige alternativer til fx aktieinvesteringer.

Undervisningsformer
Forelæsninger med dialog.
Foreløbig litteratur

Charles Goodhart and Boris Hofmann (2007), – Kapitel 1: ”House Prices and the Macroeconomy: Overview”.

André, Christophe (2010): “A Bird’s Eye View of OECD Housing Markets”. Economics Department Working Papers No. 746. OECD.

Robert J. Shiller: “Understanding Recent Trends in House Prices and Home Ownership”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City (2007), pp. 89-123.

Shiller, Robert J. (2005): ”Irrational Exuberance” Second Edition. Chap. two: “The Real Estate Market in Historical Perspective.” pp. 11-27.

Björklund, Kicki och Bo Söderberg (2000): “Cykler och bubblor på fastighetsmarknaden”, pp. 45-58 i: Thomas Lindh (red).

Økonomi- og erhvervsministeriet (2010): ”Boligmarkedet og boligejernes økonomi”. April.

Lunde, Jens (2009): “Boligcyklen i dyster fase: Boligprisernes vej ned ad en rutsjebane.” Finans/Invest. Nr. 7, oktober, pp. 5-14.

Girouard, Nathalie, Mike Kennedy and Christophe André (2007): “Has the rise in debt made households more vulnerable?” Economics Department Working Papers No. 535. OECD. ECO/WKP(2006)63. January 2007.

Edward E. Leamer: “Housing is the Business Cycle”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City, (2007), pp. 149-233 .

Patrick H. Hendershott and Michael White: “The Rise and Fall of Housing’s Favored Investment Status”. Journal of Housing Research. Vol. 11, pp. 257-275. 2000.

Jens Lunde: “Dansk boligbeskatning set i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv”. Institut for Finansiering. Handelshøjskolen i København. Working Paper 99-12.

Skat (2010): “Ejendomsværdiskatten 2011”. Pjece. Oktober.

Jens Lunde: ”Københavnerpriser, andelsboligfordele, ”penge over bordet” og Århushistorier. – Gamle, aktuelle og kommende kapitler i den florissante, delvist skattefinansierede andelsbolighistorie.” 2009. – Foreløbig udgave foreligger.

Frankel, Allen et. al. (2004): ”The Danish mortgage market.” BIS Quarterly Review, March, pp. 95-109.

Richard K Green and Susan Wachter (2007): “The Housing Finance Revolution”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City, (2007), pp. 21-67.

Johansen, Claus & Elena Kabatchenko Nielsen (2008): ”Det danske realkreditmarked – et likviditetsdilemma”. Danmarks Nationalbanks Kvartalsoversigt, 4. kvartal, pp. 61-71.

Bomgaard, Lotte og Kim Lausten (2009): ”Realkreditfinansiering og det danske balanceprincip.” Finans/Invest, 6/09, September, pp. 5-10.

Denne litteratur om boligøkonomi og boligmarkedet er som hovedregel angivet ved links eller er samlet i: Jens Lunde (red.): ”Artikelsamling i Boligøkonomi og -finansiering.” FIR-linien efteråret 2011.

Sidst opdateret den 26-04-2012