English   Danish

2012/2013  KAN-CM_F90  Udvidet boligøkonomi og finansiering

English Title
Enhanced housing economics and funding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 08.00-9.40, uge 6-20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering
Underviser: Jens Lunde - jl.fi@cbs.dk
Administration: Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 16-10-2012
Læringsmål
Målet med valgfaget er, at de studerende:
• erhverver et detaljeret kendskab til de behandlede boligøkonomiske og –finansielle emner og til deres mulige betydning for bolig- og ejendomsmarkedernes funktion, for de finansielle markeder og institutioner, og boligens tiltagende betydning i moderne markedsøkonomi.
• kan analysere bolig- og ejendomsmarkedernes betydning for kapitalmarkedet og samfundsøkonomien.
• kan anvende finansiel og økonomisk teori til at analysere fænomenerne på ejendoms- og boligmarkederne såvel som ved finansieringen.
Og at de studerende på basis af egne analyser af ejendoms- og boligmarkederne bliver i stand til på mest kvalificeret vis
o at analysere investeringer i ejendomme
o at analysere finansieringen af ejendomme
o at rådgive herom på højt niveau
o at integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien.
Ved eksaminationen skal de studerende demonstrere, at de udtømmende opfylder fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, for at opnå karakteren 12.
Forudsætninger
Udvidet boligøkonomi og –finansiering er et progressionsfag, hvorfor der kræves et grundlæggende kendskab til boligøkonomi og –finansiering for at kunne deltage med udbytte. Det anbefales stærkt, at deltagerne har erhvervet et sådant kendskab igennem valgfaget på cand. merc.: F 82 Boligøkonomi og –finansiering eller i et tilsvarende fag.
Eksamen
4-timers individuel skriftlig eksamen
4-timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
uden hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Udvidet boligøkonomi og –finansiering rummer en række emner fra boligøkonomi og –finansiering, som enten ikke indgår i det grundlæggende fag F82 Boligøkonomi og –finansiering eller som uddybes her. Emnerne kan have udspring i den internationale faglitteratur som såvel i det danske boligmarked. Faget får også et aktuelt præg, idet de udvalgte emner vil blive justeret ud fra både den internationale boligøkonomiske diskussion og ud fra udviklingen i boligøkonomien i årene fremover. I foråret 2013 planlægges faget bygget op over følgende emner:

 • Analytisk sammenligning af de forskellige realkredit systemer
 • Amerikansk boligfinansiering – "securitization"
 • Subprime-markedet og krisen.
 • Boligbobler
 • Boligkriser, finansielle kriser og økonomiske kriser
 • Restancer, tvangsauktioner, "arrears and repossessions"
 • "Home equity withdrawal"
 • "Home equity insurance"
 • Byggeriets økonomi og konjunkturcykler på boligmarkedet og i økonomien
 • Aktieinvesteringer contra ejendomsinvesteringer
 • Erhvervsejendomsmarkedet
 • Boligpriserne og det private forbrug – formueeffekten
 • Almene lejeboliger
 • Individuelle boligstøtte
Undervisningsformer
Undervisningen vil foregå som forelæsninger med dialog. Der kan åbnes for studenterpræsentationer af særlige emner, fx som ideoplæg til den pågældendes hovedopgave.

Foreløbig litteratur

Fagets litteratur fastlægges som led i detailplanlægningen af faget. Der vil i høj grad blive anvendt tidsskriftsartikler og forskningspapirer. Eksempler på litteratur til nogen af ovennævnte emner er:

Miles, David (2004): ”The UK Mortgageg Market: Taking a Longer-Term View”. HM Treasury. London. March. (Uddrag heraf).

Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff (2008): “Is The 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison.” Working Paper 13761. National Bureau of Economic Research. January.

Sanders, Anthony (2008): ”The subprime crisis and its role in the financial crisis”. Journal of Housing Economics, Volume 17, number 4, December, pp.254-261.

Green, Richard K. (2008): ”Imperfect information and the housing finance crisis”. Journal of Housing Economics, Volume 17, number 4, December, pp. 262-271.

Coleman IV, Major, Michael LaCour-Little, Kerry D. Vandell (2008): ”Subprime lending and the housing bubble: Tail wags dog?” Journal of Housing Economics, Volume 17, number 4, December, pp. 272-290.

Foote. Christopher L., Kristopher Geradi, Lorenz Goette, Paul S. Willen (2008): ””Just the facts: An initial analysis of subprime’s role in the housing crisis.” Journal of Housing Economics, Volume 17, number 4, December, pp. 291-305.

Schuetz, Jenny, Vicki Been, Ingrid Gould Ellen (2008): ”Neighborhood effects of concentrated mortgage foreclosures”.Journal of Housing Economics, Volume 17, number 4, December, pp. 306-319.

Case, Karl E. & Robert J. Shiller (2003): “Is There a Bubble in the Housing Market?” Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 299-342.

Case, Karl E. and John M. Quigley (2008): “How Housing Booms Unwind: Income Effects, Wealth Effects, and Feedback through Financial Markets.” European Journal of Housing Policy. Vol. 8, Number 2, June, pp. 161-180.

Shiller, Robert J., and Allan N. Weiss (1994): ”Home Equity Insurance”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4830. August 1994

Shiller, Robert J. (2008): ”Derivatives Markets for Home Prices”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No.13962. April 2008.

Hoeller, Peter and David Rae (2007): ”Housing Market and Adjustments in Monetary Union”. Economics Department Working Paper No. 550. OECD ECO/WKP(2007)10.

Wheaton, William C. (1999): “Real Estate “Cycles”: Some Fundamentals”. Real Estate Economics. Vol. 27. No. 2, Summer 1999, pp. 209-230.

Quan, Daniel C. & Sheridan Titman (1999): „Do Real Estate Prices and Stock Prices Move Together? An International Analysis”. ”. Real Estate Economics. Vol. 27. No. 2, Summer 1999, pp. 183-207.

Case, Karl E., John M. Quigley and Robert J. Shiller (2005): “Comparing wealth effects: the stock market versus the housing market”. Advances in Macroeconomics. Vol. 5, No. 1.

Muellbauer, John N. (2007): “Housing, Credit and Consumer Expenditure”. – In: Federal Reserve Bank of Kansas City, (2007): “Housing, Housing Finance, and Monetary Policy”. pp. 267-334.

Sidst opdateret den 16-10-2012