English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_21  Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog

English Title
Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-15.10, uge 36-41, 43-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Bodil Nistrup Madsen - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Sekretær: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 28-04-2012
Læringsmål
Udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende udvikler kompetencer mht. analyse og strukturering af viden.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne udarbejde en velfungerende elektronisk terminologi- og vidensbase mellem dansk og et fremmedsprog under anvendelse af terminologisk metode og hensigtsmæssig udnyttelse af databaseformatet. Den studerende skal desuden kunne redegøre for udvælgelse og strukturering af data anvendt i basen.
Forudsætninger
Alm. adgangskrav til CLM-studiet.
Eksamen
Evalueringsopgave i form af udarbejdelse af en termbase (15-20 begreber).
Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilfører den studerende den af virksomhederne efterspurgte kompetence i form af kortlægning af virksomhedens interne terminologi på dansk og andre sprog.

Formålet med valgfaget er at sætte den studerende i stand til at udarbejde og indlæse materiale i en terminologi- og vidensbase til en virksomheds interne brug inden for fx virksomhedens økonomiske/finansielle interne eller eksterne kommunikation og rapportering.

Faget omfatter en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indfører de studerende i leksikografisk metode og terminologilærens principper. Den praktiske del består i træning i at arbejde med et terminologistyringssystem og i udarbejdelse af en termsamling inden for et af den enkelte studerende selvvalgt afgrænset emne. Termsamlingen udarbejdes på dansk og et fremmedsprog, afhængig af den studerendes fremmedsprog på CLM-studiet.

Der arbejdes med flersproglig videns- og termorganisering, dokumentationsmateriale, udnyttelse af databaseformatet til de terminologiske enheder, definitioner, faglige og sproglige kommentarer, ækvivalensovervejelser etc.

Som empirisk materiale inddrages forskellige delemner med bl.a. med afsæt i faget økonomisk sprog, såsom børsprospekter, virksomhedens interne eller eksterne regnskabsrapportering, eller andet materiale efter deltagernes ønske til inspiration til udarbejdelse af den termbase, der skal afslutte forløbet.

I undervisningsforløbet løses en obligatorisk opgave i form af udarbejdelse af informationer vedrørende et mindre antal begreber og indlæsning i en mini-termbase. Mini-termbasen kan evt. danne basis for den endelige terminologi- og vidensbase.

Undervisningsformer
Læreroplæg og workshops. Hands-on-arbejde med termbase/miniordbog via it-systemer, som er tilgængelige via Internettet.
Foreløbig litteratur

Forskelligt informationsmateriale (bøger, internettet, kompendier og noter) vedr. såvel den teoretiske som den empiriske del, herunder:

Madsen, Bodil Nistrup. Håndbog i begrebsarbejde. Del 1: Principper’. Sundhedsstyrelsen, København. ISBN 87-91437-87-3, 2005. 40 pp

Nielsen, S., L. Mourier og H. Bergenholtz. Regnskabsordbogen Dansk-Engelsk, Forlaget Thomson A/S 2004 og Regnskabsordbogen Engelsk-Dansk, Forlaget Thomson A/S 2007.

Sidst opdateret den 28-04-2012