English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_45  Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

English Title
Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Internetbaseret undervisning, ingen fysiske møder.
Undervisningen starter i uge 40 og slutter efter uge 50.
Den afsluttende eksamensopgave afleveres umiddelbart efter semestrets afslutning.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Hanne Erdman Thomsen - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Secretary Tine Silfvander - ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-02-2012
Læringsmål
Efter kurset skal de studerende kunne:
 • Strukturere begreber i begrebssystemer
 • Anvende principperne for definitionsskrivning korrekt og redegøre for dem
 • Forklare termdannelse
 • Udvælge termer udfra etablerede kriterier
 • Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagsproglig kommunikation, både faginternt og fageksternt
 • Anvende terminologiens grundbegreber korrekt
Forudsætninger
En bacheloruddannelse.
Eksamen
Terminologi – Nordisk webbaseret kursus:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamensporteføljen afleveres i to eksemplarer senest 18.12 kl. 12
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Undervejs i kurset laves et antal obligatoriske opgaver hvor de studerende får feedback og på den baggrund kan forbedre deres besvarelse. Ved kursets slutning vælger den studerende et antal af disse (evt. forbedrede) besvarelser ud, og afleverer dem sammen med en refleksion over læringsforløbet på 1-2 sider. Ved kursets start oplyses hvor mange opgaver der kræves for at bestå kurset.
Sprog: Dansk (svensk, norsk)
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: bestået / ikke bestået
Censur: Ingen

Omprøve:
Inden for en nærmere fastsat frist afleveres en forbedret udgave af porteføljen.
Sprog: Dansk (svensk, norsk)
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: bestået / ikke bestået
Censur: Ingen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indeholder en oversigt over terminologiens grundbegreber og forholdet mellem terminologi og leksikografi, samt diskussioner om relationen mellem fagsprog og almensprog. Der indgår mange øvelser i praktisk terminologiarbejde, herunder strukturering af begrebssystemer, definitionsskrivning og termdannelse.

Målet med kurset er at give deltagerne færdigheder i at udføre terminologiarbejde og basisviden om terminologi og om terminologiens teoretiske og metodologiske grundlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagsproglig kommunikation. Det vil samtidig være basis for fortsatte studier i terminologi.

Undervisningsformer
Kurset er 100 % netbaseret, dvs. der er ingen fysiske møder eller forelæsninger/klassundervisning. Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, asynkron dialog, evt. synkron chat i mindre grupper, og øvelser i grupper eller individuelt.

De forskellige undervisere, som er ansvarlige for forskellige dele af kurset, og deltagerne på kurset kommer fra alle de nordiske lande og dialogen i e-læringssystemet vil derfor være på dansk, norsk og svensk. Det samme gælder undervisningsmateriale og øvelser.
Foreløbig litteratur

Litteratur (afvent besked om anskaffelse primo september):

 • Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. ISBN 87-12-03390-1. Fås som e-bog: http://www.saxo.com/dk/item/bodil-nistrup-madsen-terminologi-1-principper-og-metoder-e-bog.aspx
 • Nuopponen & Pilke (2010) Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik.  Norstedts
 • Madsen, Bodil Nistrup (2005). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 1: Principper. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)
 • Madsen, Bodil Nistrup (2006). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 2: Metoder og arbejdsforløb. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)

Supplerende artikler udleveres i e-læringsforum

Sidst opdateret den 14-02-2012