English   Danish

2013/2014  BA-EUB_STVE  Sprog, tekster og virksomheden (engelsk)

English Title
Language, Texts and Context (English)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Laura Winther Balling - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • læse og forstå tekster på engelsk især ikke-fiktive tekster om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede områder;
  • uddrage væsentlige informationer især fra engelsksprogede ikke-fiktive tekster;
  • med udgangspunkt i tekster redegøre systematisk for væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede områder;
  • redegøre for udvalgte ikke-fiktive engelske teksters genre, budskab, struktur og virkemidler i relation til deres kommunikative formål og deres kontekst;
  • have kendskab til det engelske sprogs grammatiske strukturer, især de strukturer der er væsentlige for afkodning af teksters sammenhæng;
  • have kendskab til og systematisk kunne anvende forskellige sprogværktøjer
Prøve/delprøver
Sprog, tekster og virksomheden (engelsk):
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavebesvarelsen baseres på udleverede spørgsmål/​opgaver, der omfatter grammatiske, tekstuelle og metatekstuelle forhold på dansk og/eller engelsk
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på engelsk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af dansk og engelsk.

Kursets samlende udgangspunkt er tekster om og i virksomheden. Der arbejdes med teksterne fra forskellige vinkler: den kontekstuelle, den tekstuelle og den grammatiske vinkel.

Fra det kontekstuelle perspektiv arbejdes der med den faglige viden om f.eks. virksomhedsformer, virksomhedens interessenter og virksomhedens relationer til omverdenen, som forudsættes for at forstå virksomhedstekster.

Det tekstuelle perspektiv fokuserer hovedsagelig på teksternes struktur, fra sætning over afsnit til hele teksten, og inddrager teorier om genrer og tekstuelle virkemidler.

Fra den grammatiske vinkel arbejdes der med virksomhedsteksternes typiske sætnings- og frasestrukturer, deres anvendelse og deres kommunikative funktioner.

Kurset ledsages af en forelæsningsrække indeholdende en kort indføring i viden om sprog med forskellige sprogvidenskabelige tilgange til sprogbeskrivelse.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mini-workshops, studenteroplæg, øvelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 72 timer
Forberedelse 276 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
PRELIMINARY READING LIST
Books
- Bodil Helder (2011).Textual Analysis. An Approach to Analysing Professional Texts. Samfundslitteratur.
- Lita Lundquist (2008). Navigating in Foreign Language Texts. Samfundslitteratur.
- Claus Drengsted-Nielsen (2012). Grammatik på dansk. Gyldendal/Hans Reitzel.

Chapters from the following books will be printed in a compendium:
- Lone Albrecht (2005). Textual Analysis and the Production of Text. Samfundslitteratur. 2nd edition.
- Lennart Björk & Christine Räisänen (1997). Academic Writing. A University Writing Course. Studentlitteratur.
- Claire Capon (2009). Understanding the business environment, Inside and outside the organisation. Financial Times Prentice Hall
- Michael Hoey. (2001). Textual interaction. an introduction to written discourse analysis. Routledge.
- Tonya Trappe og Graham Tullis (2010). Intelligent Business. Pearson/The Economist
- Catherine Turner. (2009) Corporate Governance. CIMA Publishing. (available online from the library)
- Ian Worthington & Chris Britton (2006). The Business Environment. Pearson. (available online from the library)
Sidst opdateret den 12-08-2013